Юридическая Компания

Нові вимоги щодо змісту позовної заяви, відповідно до Цивільного процесуального Кодексу України від 15.12.2017 року.

Опубликовано 5 Янв 2018 в Главная | Нет комментариев

Затвердження Цивільного процесуального кодексу України у новій редакції призводить до деяких змін у вимогах щодо оформлення позовної заяви. У звязку з чим пропонуємо Вам ознайомитись із головними, на нашу думку, вимогами.

Вичерпний перелік вимог до позовної заяви, викладено у статті 175 ЦПК, а саме:

1.У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

  1. Позовна заява подається в письмовій формі, підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи.
  2. 3. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування для юридичних осіб або ім’я (ПІБ) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб — громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі); відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів — зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії, яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

10)  підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

  1. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.
  2. У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

Крім того у заяві можуть бути зазначені і інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Так, аналізуючи дану статтю, приходимо до наступного: позивач до подачі позовної заяви повинен вчинити наступні дії:

— здійснити досудове врегулювання спору, а оскільки воно повинно бути підтверджено доказами, то більш переконливо буде виступати відповідне листування;

— зібрати всі необхідні докази, а у разі неможливості отримати їх самостійно, надати підтвердження, що ви вчинили всі можливі дії по їх отриманню. В даному випадку може бути звернення до відповідного експерту, щодо отримання від нього необхідного заключення та його відмова у наданні. Запити до різних установ, тощо.;

— здійснити оцінку позову, визначити ціну. Детально про ціну позову зазначено у статті 176 ЦПК України.

— якщо у вас не має можливості надати належним чином завірені письмові докази, ви повинні зазначити у кого саме знаходяться оригінали;

— здійснити розрахунок судових витрат; — звичайно, що такий розрахунок можливо зробити лише примірний, адже під час розгляду справи, можуть виникати і незаплановані витрати. Такий розрахунок включає в себе: сплату судового збору, витрати на правову допомогу (в даному випадку лише адвокат може здійснити таку калькуляцію), витрати на отримання виписок, платних запитів, тощо, витрати на залучення експерта і т.д.

— підтвердження позивача про те, що не подано іншого позову – достатньо прописати у позові, що ви підтверджуєте даний факт.

Варто пам’ятати, що недотримання встановлених вимог щодо змісту позовної заяви, тягне за собою залишення її без руху. Тому рекомендуємо, для економії Вашого часу звертатись відразу до спеціалістів.

Крім того, позивач має право у позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного провадження, якщо такий розгляд допускається.

Суд відкриває провадження у справі протягом 5-ти днів, якщо відсутні підстави для залишення заяви без руху, повернення її, чи відмови у відкритті провадження. Якщо вирішується питання про розгляд справи у спрощеному провадженні , суд визначає строк відповідачу для подання заяви із запереченням проти розгляду справи у спрощеному провадженні, який не може бути меншим 5-ти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала про відкриття провадження надсилається учасникам справи разом із копією позовної заяви та додатками до неї. Також суддею буде встановлено строк для подачі відзиву на позовну заяву. У разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Новий Цивільний процесуальний кодекс України багатий новелами в області процесуального права, тому рекомендуємо звертатись до фахівців та спеціалістів в області права, які допоможуть не тільки юридично правильно підготувати позовну заяву, а здійснити комплексний супровід розгляду у суді.

З повагою, адвокат Л.Я.Єфімова!