Юридическая Компания

Опубліковано закон про вдосконалення вищої освіти

Опубликовано 15 Янв 2020 в Новости | Нет комментариев

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» офіційно опублікований у газеті Верховної Ради «Голос України» від 15 січня, повідомляє УНН.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 16 січня.

Проект закону №2299 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти направлений на врегулювання таких сфер, як ліцензування освітньої діяльності, вступ для навчання для здобуття вищої освіти, реалізація міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, студентоцентрованого навчання, форм здобуття освіти, вимог до керівника закладу, Національної рамки кваліфікацій тощо.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення створить умови зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, що сприятиме її зближенню з іншими країнами Болонського процесу, — прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності за результат, визначить та посилить засади студентоорієнтованого навчання в закладах вищої освіти, можливості впливу студентів на якість освітніх послуг та управління закладами вищої освіти, створить передумови для більш рівного доступу до освіти та якісного вимірювання здобутків завдяки розширенню сфери використання зовнішнього незалежного оцінювання, вдосконалить основні інструменти впливу держави на діяльність закладів освіти – ліцензування і акредитацію.