Юридическая Компания

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ про неналежне надання або ненадання послуг

Опубликовано 24 Окт 2016 в Образцы документов | Нет комментариев

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про неналежне надання або ненадання послуг

_______________________________                «_______»    _________________ 20__ р.
(назва населеного пункту)                                                                   (дата складання)

 

Згідно з договором № ____________________________________________________________________

Споживач _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

висловлює претензії виконавцю з приводу щодо   якості   надання   послуг

________________________________________________________________________________________
(види послуг)

за відхилення ____________________________________________________________________________
(види порушень, кількісні та/або якісні показники надання послуг згідно з умовами договору)

________________________________________________________________________________________

період порушень_________________________________________________________________________

від __ _______________ 20___ р. до ___ ________________ 20____ р.

період порушень ________________________________________________________________

від __ _______________ 20 ___ р. до ___ _______________ 20_____ р.

У зв’язку  з  викладеним   виконавець   повинен   забезпечити відповідний  рівень  надання  послуг,  зробити перерахунок розміру плати  за  неналежно  надані  або  ненадані  послуги  та  сплатити неустойку  споживачам згідно з умовами договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Інші умови: __________________________________________________________________.

Цей акт склали:

Виконавець:                                                                                 Споживач:
___________________________________       ___________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)           ( підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________          ___________________________________

Адреса_____________________________            Адреса ______________________________

___________________________________         ____________________________________

Телефон____________________________            Телефон _____________________________

У разі  неприбуття  представника  виконавця  в   установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників   або   необґрунтованої    відмови    від    підписання  акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі:

Споживач, який проживає у будинку              Споживач, який проживає у будинку

№ ___________ кв. ______ ____________     № ___________ кв. ______ ______________

__________________________________       ______________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)                       (підпис, прізвище, ім’я та по батькові)