Юридическая Компания

Исковое заявление о снятии лица с регистрационного учета

Опубликовано 16 Янв 2017 в Образцы документов | Нет комментариев

Малиновський районний суд м. Одеси

65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а

Позивач: Петров Олексій Петрович,
що зареєстрований та проживає за адресою:65049, м. Одеса, вул. ХХХ, буд. Х, к. ХХ
тел.:0000000000

Відповідач: Петров Сергій Олексійович,
що зареєстрований за адресою: 65049, м. Одеса, вул. ХХХ, буд. Х, к. ХХ

Третя особа без самостійних вимог:
Головне управління Державної міграційної служби в Одеській області

65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44, тел.:(048)705-31-68

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання особи такою, що втратила права користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку

            Я,Петров О.П., є наймачем кімнати №ХХ в гуртожитку, за адресою: м. Одеса,  вул. ХХХ, буд. Х, відповідно до Ордеру від 11.07.2009 року №000 серія АААА, виданого на підставі спільного рішення адміністрації та профкому Одеського морського торгового порту(Протокол №00 від 10.07.2009 р.)(додаток№4). Фактично я займаю кімнату №ХХ та є відповідальним квартиронаймачем, що підтверджується Довідкою №1891 від 11.07.2016р., виданою Дільницею №5 КП «ЖКС «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»(додаток№5).

Крім мене за даною адресою зареєстрований мій син, Петров Сергій Олексійович,09.08.1996 року народження(Відповідач), що підтверджується Довідкою №1890 від 11.07.2016р., виданою Дільницею №5 КП «ЖКС «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»(додаток№6).

Проте фактично на даний момент Відповідач у зазначеному житловому приміщенні не проживає з квітня 2014 року, не отримує кореспонденцію за даною адресою, особистих речей в даному житловому приміщенні  не зберігає, участь в оплаті комунальних платежів не бере, майнові витрати на утримання приміщення несу лише я.

Перешкод в користуванні жилим приміщенням Відповідачу я не чинив, він добровільно вищевказаним жилим приміщенням не користується понад 6 місяців без поважних причин.

Даний факт підтверджується свідченнями сусідів: ПІБ 1, ПІБ 2, ПІБ 3, відповідно до Акту від 11.08.2016 р.(додаток№7)

Відповідно до ст. 64 ЖК України передбачено, що члени сім’ї наймача користуються на рівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму. Повнолітні члени сім’ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність.

Згідно з вимогами ч.2 ст.71 ЖК України, при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї за ним зберігається жиле приміщення протягом шести місяців

Відповідно до вимог ст.72 ЖК України визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, внаслідок відсутності особи понад встановлені строки проводиться в судовому порядку.

Відповідно до ст.405 ЦК України член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільного права та інтересів є визнання права, припинення дії, яка порушували право. Суд може захистити цивільне право і інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Враховуючи вищевикладене можна стверджувати, що Відповідач втратив підстави для користування вищевказаним жилим приміщенням, оскільки не проживає та не використовує дане приміщення понад встановлені законодавством строки.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи на підставі судового рішення, яке набрало законної сили про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 405 Цивільного Кодексу України, ст.ст.118, 122, 158, 209 Цивільно-процесуального Кодексу України, ст.ст.71, 72 ЖК України, ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постановою Пленуму ВСУ № 2 від 12.04.1985 р «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами ЖКУ»,

ПРОШУ:

  1. Визнати Петрова Сергія Олексійовича таким, що втратив право користування житловим приміщенням за адресою: м. Одеса, вул. ХХХ, буд. Х, кімната №ХХ.
  2. Встановити порядок виконання рішення суду шляхом зняття Петрова Сергія Олексійовича з реєстраційного обліку за адресою: м. Одеса, вул. ХХХ, буд. Х, кімната №ХХ.

Додаток:

  1. Квитанція про сплату судового збору,
  2. Копія паспорта Позивача,
  3. Копія паспорту Відповідача,
  4. Копія Ордеру від 17.07.2009 року №000 серія АААА,
  5. Копія Довідки №1891 від 11.07.2016р.,
  6. Копія Довідки №1890 від 11.07.2016р.,
  7. Копія Акту від 11.08.2016 р.,
  8. Копія позовної заяви з додатками.

09.09.2016 р.                                                                                                Петров О.Г.