Юридическая Компания

Зміни до ДБН: чи можна буде ввести в експлуатацію об’єкт після першого вересня?

Опубликовано 17 Авг 2018 в Новости, Полезная информация | Нет комментариев

Віталій Правдюк розказав про шляхи введення в експлуатацію об’єктів, що перебувають у процесі будівництва та не відповідають оновленим ДБН

У 2018 році було продовжено розпочату у 2015 році реформу будівельної галузі, проте в новому ракурсі. Якщо в реформах 2015 та 2017 року головну скрипку грали органи державного архітектурно-будівельного контролю, то тепер до управління галуззю підключився профільний регулятор будівництва в Україні — Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі — Мінрегіонбуд).

Специфіка регулювання відносин у будівництві така, що реальними повноваженнями з контролю за конкретними будівельними проектами та з накладення санкцій на замовників будівництва наділено інший орган — Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (далі — ДАБІ), яка отримала ще більш посилені повноваження після набрання чинності 10 червня 2017 року змінами до профільного Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» згідно із Законом від 10 лютого 2017 року № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності і державного архітектурно-будівельного контролю».

Натомість до останнього часу Мінрегіонбуд виконував функції лише регулятора відносин у будівництві. Тепер же, судячи з усього, Міністерство вирішило підключитись до реальної комунікації з конкретними замовниками, використавши своє право затвердження державних будівельних норм (далі — ДБН).

Відповідно до Закону України від 05.11.2009 р. № 1704-VI «Про будівельні норми» будівельні норми — цезатверджений суб’єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення.

Зусиллями Мінрегіонбуду у 2017 — 2018 роках тільки повністю нових ДБН мають набути чинності вісімнадцять:

Позначення

Назва

Дата набрання чинності;

на заміну (за наявності)

ДБН А.2.2-14-2016

Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування

Чинні з 01.07.2017

На заміну ДБН А.2.2-6-2008

ДБН А.3.1-5:2016

Організація будівельного виробництва.

Чинні з 01.01.2017 р.

На заміну ДБН А.3.1-5-2009

ДБН А.3.1-9:2015

Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів.

Чинні з 01.02.2017 р.

На заміну ДБН А.3.1-9:2000

ДБН Б.1.1-21:2017

Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Набрання чинності з 01.07.2018

ДБН Б.1-1-22:2017

Склад та зміст плану зонування території

Чинні з 01.08.2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Планування і забудова територій

Чинні з 01.09.2018

На заміну ДБН 360-92**

ДБН В.1.1-7-2016

Пожежна безпека об’єктів будівництва.

Чинні з 01.06.2017 р.

На заміну ДБН В.1.1-7-2002

ДБН В.1.1-45:2017

Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

Чинні з 01.10.2017

На заміну ДБН В.1.1-5-2000

ДБН В.1.1-46:2017

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.

Чинні з 01.11.2017 р.

На заміну ДБН В.1.1-3-97

ДБН В.2.2-3:2018

Будинки та споруди. Заклади освіти

Чинні з 01.09.2018 р.

На заміну ДБН В.2.2-3-97

ДБН В.2.2-4:2018

Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

Чинні з 01.10.2018

На заміну ДБН В.2.2-4-97

ДБН В.2.3-5:2018

Вулиці та дороги населених пунктів.

Чинні з 01.09.2018 р.

На заміну ДБН В.2.3-5-2001

ДБН В.2.6-31:2016

Теплова ізоляція будівель.

Чинні з 01.05.2017 р.

На заміну ДБН В.2.6-31-2006

ДБН В.2.6-161:2017

Дерев’яні конструкції. Основні положення.

Чинні з 01.02.2018

На заміну ДБН В.2.6-161-2010

ДБН В.2.6-220:2017

Покриття будівель і споруд

Чинні з 01.01.2018 р.

ГБН В.2.3-37641918-549:2018

Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху. Загальні вимоги проектування

Чинні з 01.06.2018

ГБН В.2.3-37641918-550:2018

Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування

Чинні з 01.06.2018

ГБН В.2.3-37641918-557:2016

Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. проектування

Чинний від 01.04.2017

Окрім того, у той самий період набирають чинності зміни до ще одинадцяти ДБН, тобто загалом вже здійснено істотний вплив на 29 ДБН із 109, наступного 2019 року заплановано перегляд (зміну чи прийняття нових ДБН на заміну) 30 норм.

Особливу увагу з-поміж нових норм викликає ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». Ці ДБН стануть очевидно основоположним документом у сфері містобудування в Україні та замінять цілу низку існуючих норм у будівництві, у тому числі ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств», ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України», СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Текст ДБН Б.2.2-12:2018 містить низку досить революційних новацій, серед яких повна заборона будівництва багатоквартирних житлових будинків з поверховістю вище чотирьох поверхів для сільських населених пунктів та обмеження поверховості для невеликих міст (до 9 чи до 16 поверхів залежно від розміру міста). Окрім того, встановлено чіткі вимоги щодо площі земельної ділянки, яку дозволено використовувати під багатоквартирну житлову забудову.

Однією з технічних причин збільшення темпів нормотворчості стали нові можливості Мінрегіонбуду із затвердження ДБН, а саме прийняття Кабінетом Міністрів постанови від 28 березня 2018 року № 340, яка надала Мінрегіонбуду право затверджувати ДБН за наявності зауважень від базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві. Ще раніше постановою Кабміну від 18 серпня 2017 р. № 632 «Про внесення змін до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві» відкрито шлях до оновлення самих базових організацій, скасовано застарілі вимоги, що призводили до монополізації розробки ДБН колишніми науково-дослідними установами пострадянських часів (зокрема, скасовано вимоги щодо обов’язкового стажу 10 років у сфері розробки нормативних документів).

Головною РЕАЛЬНОЮ причиною активності, не виключено, є намір регулятора запустити на потік процедуру погодження відхилень від ДБН. Згідно з ч. 5 ст. 10 Закону для кожного замовника існує можливість так званих «обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, за умови їх погодження суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку». Такий порядок нещодавно установив Мінрегіонбуд (наказ від 19.04.2018 № 97).

Із врахуванням значного масиву оновлень у ДБН, величезна частина будівельних проектів, що вже перебувають у процесі будівництва, не відповідають оновленим нормам, а отже об’єкти не можуть бути введені в експлуатацію. Єдиним реальним виходом із такої патової ситуації є саме отримання погодження на відхилення від Міністерства.