Юридическая Компания

Наша судебная практика: истребование имущества у добросовестного приобретателя (собственника)

Опубликовано 20 мая 2019 в Главная | Нет комментариев

Наша судебная практика: истребование имущества у добросовестного приобретателя (собственника)

Хотим поделиться с Вами ситуацией из судебной практики адвокатов «Юридической компании – ЛегаЛ»

В «Юридическую компанию – ЛегаЛ» обратился клиент, который приобрёл в собственность автомобиль. Через некоторое время после сделки  автомобиль арестовали и поместили на штраф площадку.

Как выяснилось, предыдущий собственник автомобиля обратился в суд с исковым заявлением об истребовании имущества от добросовестного приобретателя и признании права собственности на транспортное средство.

Клиент нашей компании — добросовестный приобретатель.  Добросовестный приобретатель – это лицо, которое при совершении сделки не знало и не могло знать об отсутствии у продавца прав на отчуждение имущества, предпринял все разумные меры, проявил осторожность и осмотрительность для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества.

Предыдущий собственник автомобиля, который обратился в суд с исковым заявлением, указал, что автомобиль  выбыл из его собственности не по его воли. В своем исковом заявлении он ссылался, что указанный автомобиль попал в аварию, после чего собственник отдал авто своему знакомому для осуществления ремонтных услуг. Позже выяснилось, что автомобиль был несколько раз перепродан путем использования подделанной доверенности. Последним покупателем оказался наш клиент.

Согласно Конституции Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым.

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, право собственности является нерушимым. Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении; лицо может быть лишено права собственности или ограничено в его осуществлении лишь в случаях и в порядке, установленных законом. Государство обеспечивает равную защиту прав всех субъектов права собственности.

Таким образом, неприкосновенность права собственности является бесспорной. Однако действующим законодательством определены случаи, когда лишение права собственности является законным и возможным.

Согласно нормам Гражданского кодекса, если имущество по возмездному договору приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя.

Так же законодателем определен перечень исключительных условий, при которых имущество может быть истребовано:

1) было утеряно собственником или лицом, которому он передал имущество во владение;

2) было похищено у собственника или лица, которому он передал имущество во владение;

3) выбыло из владения собственника или лица, которому он передал имущество во владение, не по их воле другим путем.

Далее

Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

Опубликовано 6 мая 2019 в Главная | Нет комментариев

Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

Серед цивільних справ доволі поширеними є справи про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відомо, що право власності гарантується та захищається Конституцією України, Цивільним кодексом України, Житловим Кодексом, тощо.

Власники житлових приміщень, будинків чи квартир, нерідко стикаються з проблемою, коли член сім’ї  або інша зареєстрована в належному їм будинку, квартирі  особа виїжджає за кордон чи переїжджає до іншого населеного пункту на постійне місце проживання, тривалий час просто відсутня, однак продовжує бути зареєстрованою за старою адресою реєстрації місця проживання.

Що робити в такому випадку, адже, як приклад,  необхідно сплачувати грошові кошти за використання комунальних послуг із кількості зареєстрованих осіб, здійснити розпорядження власності або вчинити інші дії, які потребують згоду зареєстрованої особи.

Саме для таких випадків, адвокати Юридичної компанії-Лєгал підготували для Вас даний матеріал. Як діяти, якими правовими нормами керуватись, читайте далі.

Так, стаття 383 ЦК України передбачає, що власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживння членів своєї сім’ї, інших осіб. 

Конституція України у ст. 47 проголошує, що кожен має право на житло. Держава гарантує не тільки свободу його придбання, але й можливість стабільного користування житлом, його недоторканість, а також недопущення примусового позбавлення житла, не інакше, як на підставі закону і за рішенням суду.

Глава 23 Цивільного кодексу України встановлює, що громадянин, який став власником житла, має право розпоряджатися ним на свій розсуд.

Однак, як зазначено в ст. 13 ч. 3 Конституції України, власність зобов’язує, вона не повинна використовуватись на шкоду людині, суспільству. Тому право власності на житло охороняється правом лише настільки, наскільки його реалізація відповідає імперативним нормам закону.

Реалізація встановлених конституційних гарантій, поряд з іншими, відображається в збереженні житла за його власниками без обмежень, та в гарантії збереження житла в державному та комунальну житлову фонді за тимчасово відсутніми громадянами протягом шести місяців (ст. 71 ЖК УРСР), членів сім’ї власника жилого приміщення протягом року (ст. 405 ЦК України). Не проживання у жилому приміщенні понад встановлений строк без поважних причин, дають підстави для визнання цих осіб в судовому порядку такими, що втратили права користування ним (ст. 72 ЖК УРСР, ст. 405 ЦК України).

Далее

Статут ТОВ: приведення у відповіднісь до нового законодавства

Опубликовано 2 мая 2019 в Главная | Нет комментариев

Статут ТОВ: приведення у відповіднісь до нового законодавства

Нагадуємо, що з 17 червня 2018 року набирав чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Цим законом передбачено ряд змін щодо створення та діяльності товариств.

З вступом у дію нового Закону, було тимчасово припинено реєстрацію нових товариств на модельному статуті через невідповідність  Закону.

27 березня 2019 року Уряд схвалив низку рішень на користь бізнесу, в тому числі розроблено нову редакцію модельного статуту ТОВ. Відтепер можливо зареєструвати товариство на модельному статуті.

Також нагадуємо, що норми старих статутів товариств після набрання чинності нового Закону стали неактуальними.

Однак, законодавцем встановлено перехідний період тривалістю один рік, протягом якого норми старих статутів діють до внесення відповідних змін.

Товариства звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до нового Закону. Проте така пільга діє лише протягом року з дати набрання чинності законом, тобто до 17 червня 2019 року.

Якщо  статути не будуть приведені у відповідність до 17 червня 2019 року, то в подальшому необхідно буде сплачувати адміністративний збір  за державну реєстрацію нової редакції статуту. Окрім того статути товариств стають нелегітимним.

Тому радимо до 17 червня 2019 року всім товариствам привести свої установчі документи у відповідність до Закону  України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Юристами «ЮК-Лєгал» розроблено проекти установчих документів у повній відповідності до нового Закону. Ви можете звернутися за консультацією та допомогою до «ЮК-Лєгал», наші юристи нададуть детальну консультацію, та підготують всі необхідні документи в залежності від потреб саме вашого бізнесу.

Далее