Юридическая Компания

Що робити, якщо необхідно звернутись до суду, а відповідач по справі іноземець. Які справи із іноземними елементами підсудні судам України

Опубликовано 31 Окт 2019 в Главная | Нет комментариев

Що робити, якщо необхідно звернутись до суду, а відповідач по справі іноземець. Які справи із іноземними елементами підсудні судам України

Відразу відмітимо, що на сьогоднішній день досить часто судами України розглядаються справи із так названими іноземними елементами.

Поняття «іноземний елемент» визначено Законом України «Про міжнародне приватне право»  та виявляється в одній або кількох з таких форм:

— хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;

— об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;

— юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.

Джерела правового регулювання участі іноземного елемента у цивільному процесі України поділяються на дві групи: національне законодавство та міжнародні договори, в яких бере участь Україна.

Визначення підсудності справ з іноземним елементом залежить від категорії спору.

Перше процесуальне питання, що постає перед судом України у зв’язку з відкриттям провадження у справі з іноземним елементом, — це з’ясування питання про те, чи поширюється його територіальна компетенція на розгляд даної справи.

Отже, перш за все необхідно з’ясувати, на території якої саме держави повинна бути розглянута конкретна цивільна справа або вчинені певні процесуальні дії, а вже потім має бути визначений конкретний суд, наділений повноваження­ми вирішувати подібні цивільні справи.

Правила про визначення міжнародної підсудності за законодав­ством України застосовуються, якщо міжнародним договором не вста­новлено інші.

Слід зазначити, що правила підсудності, які передбаче­ні в міжнародних договорах, мають пріоритет перед нормами внутріш­нього права.

Зазначимо, що чинним законодавством України визначено перелік справ, які розглядаються виключно судами України.

А саме, відповідно до статті 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом:

 1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, що стосуються укладення, зміни, розірвання та виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійних договорів, згідно з якими нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, зокрема об’єктом концесії, а спір не стосується виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт;

2) якщо у справі, яка стосується правовідносин між дітьми та батьками, обидві сторони мають місце проживання в Україні;

Далее

Як зняти із реєстраційного обліку (виписати) колишнього члена сім’ї (чоловіка чи дружину).

Опубликовано 30 Окт 2019 в Главная | Нет комментариев

Як зняти із реєстраційного обліку (виписати) колишнього члена сім’ї (чоловіка чи дружину).

Розглянемо звичайну ситуацію, — пара перебувала у шлюбі, весь час проживали на особистій житловій території одного із подружжя, скажімо, чоловіка. Шлюб розірвано, дружина добровільно переїхала проживати в інше місце, але залишилась зареєстрованою у квартирі чоловіка. Що робити останньому? Як зняти із реєстраційного обліку бувшу дружину, коли вона самостійно цього зробити не бажає.

Відповідає Адвокат Юридичної компанії-Лєгал Єфімова Л.Я.

Закон України від 11 грудня 2003 року «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» є спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини, пов’язані із зняттям з реєстрації місця проживання.

Положення ст. 7 цього Закону підлягають застосуванню до усіх правовідносин, виникнення, зміна чи припинення яких пов’язані з юридичним фактом зняття з реєстрації місця проживання.

Так, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду про:

    позбавлення права власності на житлове приміщення;

    позбавлення права користування житловим приміщенням;

    виселення;

    визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

В ситуації, яка розглядається, підходить варіант втрати права користування житловим приміщенням. Чому саме він, проаналізуємо, виходячи із правових норм, які регулюють дані відносини.

В даному випадку, об’єкт права власності є житловим приміщенням, тому режим мешкання в ньому регулюється нормами Житлового кодексу України.

Відповідно до ст. 9 ЖК України, ніхто не може бути обмежений в праві користування житловим приміщенням інакше як на підставах і в порядку, передбаченому законом, житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони використовуються проти їх призначення або з порушенням прав інших громадян.

Далее

Что делать, если возник огромный долг по онлайн кредиту?

Опубликовано 29 Окт 2019 в Главная, Статьи на юридические темы | Нет комментариев

Что делать, если возник огромный долг по онлайн кредиту?

На сегодняшний день в Украине стали очень популярными онлайн кредиты.

Все очень быстро и удобно. Не нужно собирать пакет документов, не нужно никуда идти, достаточно только банковской карты и смартфона с доступом в интернет. И все — кредит оформлен.

Но не все так просто, как кажется. Реальная процентная ставка в таких онлайн кредитах от около 400 до около 900 процентов годовых.

Например, согласно расчету, который можно сделать на сайте одного из сервисов по предоставлению онлайн кредитов, при получении кредита 5000 гривен на две недели вернуть придется 6102,5 гривен. Расчет проведен на сайте другого сервиса показывает, что при оформлении кредита на сумму 10000 гривен на три месяца вернуть придется уже 28000 гривен.

А если человек вовремя не возвращает деньги, ему еще и начисляются проценты за пользование кредитом, штрафы (неустойка, пеня).

Таким образом, сумма долга начинает увеличиваться как снежный ком. К тому же начинаются звонки и преследования коллекторов.

Стоит отметить, что основным условием разрешения кредитных проблем, является желание заемщика избавиться от них и наличие некоторой суммы денежных средств.

Что же делать в ситуации, если сума задолженности стала огромной?

Рассмотрим самые действенные варианты.

  1. Первый вариант, это подать на кредитора в суд самостоятельно и оспорить сумму долга и начисленных процентов, штрафов и пени и сам договор.

В данном случае речь не идет о маленьких суммах задолженности.

Далее