Юридическая Компания

Авторське право. Від реєстрації до судового захисту авторського права

Опубликовано 11 Авг 2021 в Главная | Нет комментариев

Відповідно до ст.11 Закону України «Про авторське право та суміжні права» Авторське право на твір виникає внаслідок його створення. Законодавство дуже чітко та детально регулює суспільні відносини в сфері права інтелектуальної власності, встановлюючи перелік суб’єктів та об’єктів авторського права та суміжних прав.

Так, об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

  • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
  • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
  • комп’ютерні програми;
  • бази даних;
  • музичні твори з текстом і без тексту;
  • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
  • аудіовізуальні твори;
  • твори образотворчого мистецтва;
  • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
  • інші твори.

Такі результати інтелектуальної діяльності охороняються Законом, незалежно від їх призначення, обсягу, жанру та мети. Первинним суб’єктом авторського права завжди буде вважатися автор твору. У випадку, коли твір створено у співавторстві, авторське право належить  всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Таким чином, авторське право на твір виникає з моменту його фактичного створення та не залежить від державної реєстрації. Проте, у випадку судового оскарження авторського права чи його встановлення, процес доказування авторства складніший, ніж при наявності свідоцтва про реєстрацію. Враховуючи це, та застраховуючи себе на майбутнє, багато авторів обирають більш безпечний засіб охорони свого авторства у вигляді реєстрації права на твір.

Державна реєстрація авторського права – право кожного автора, процес, який провадиться спеціально утвореним законодавством органом – Українським інститутом Інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). Для того, щоб зареєструвати твір необхідно заповнити відповідну заяву, надати примірник твору та сплатити адміністративний збір. Залежно від участі  створені твору, його характеру та наявності договору процедура може відрізнятися.

Юридична компанія – Лєгал допоможе зареєструвати авторські права на результат інтелектуальної діяльності. Великий стаж та підтверджена професійність наших співробітників зумовлюють правильність, легальність та законність процедури. Ми зробимо все якісно!

Крім того Ви повинні знати, що субєкт авторського права (власник твору, тощо) має право передати в управління свої права шляхом укладення договору про використання прав.

Частиною 1 ст. 31 вищенаведеного Закону передбачено, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Тож, як висновок, автору твору належать особисті немайнові права, а також майнові права, визначені ст. 440 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», зокрема виключне право дозволяти використання твору та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Згідно з ст. 32 зазначеного Закону автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону.

     Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав, які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання винагороди, мають право вимагати від організацій колективного управління, які таку винагороду за використання їхніх творів і об’єктів суміжних прав зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і об’єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління шляхом укладання договорів з особами, які використовують ці об’єкти.

      Організації колективного управління мають право резервувати на своєму рахунку суми незапитаної винагороди, що надійшла їм від осіб, які використовують об’єкти авторського права і (або) суміжних прав. Після трьох років від дня надходження на рахунок організації колективного управління відповідних сум суми незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат суб’єктам авторського права і (або) суміжних прав або спрямовані на інші цілі, передбачені їх статутами, в інтересах суб’єктів авторського права і суміжних прав.

    Щодо судового захисту.

У відповідності до ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є: а)  вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21, 25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав;б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав — опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп`ютерних програмі баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення; в) плагіат-оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп`ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення; д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав; е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу; є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління; ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі; з) камкординг, кардшейрінг.

Пленум Верховного Суду України у п. 42 своєї постанови «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» роз’яснив, при вирішенні відповідних спорів судам слід мати на увазі, що компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб’єкта авторського права, а не розміру заподіяних збитків.

Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав.

За детальною інформаціє (консультацією) та правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Одеса, проспект Адміральській 25, офіс 9 чи за номером телефону +380681242585; 097-754-79-48; 048-701-88-71