Юридическая Компания

Інституційний аудит для закладів дошкільної освіти: проєкт МОН

Опубликовано 5 Янв 2022 в Новости | Нет комментариев

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення інституційного аудиту закладів дошкільної освіти (далі – Порядок).

Передбачається врегулювати механізм проведення позапланового інституційного аудиту закладів дошкільної освіти і структурних підрозділів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти (незалежно від їх типу, підпорядкування та форми власності), а також фізичних осіб-підприємців і структурних підрозділів юридичних осіб приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти і які мають передбачені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законами права та обов’язки закладу дошкільної освіти.

Інституційний аудит проводитиметься з метою оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти і вироблення рекомендацій для закладу освіти та його засновника щодо підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також приведення освітнього та управлінського процесу у відповідність до вимог законодавства у сфері дошкільної освіти.

До відому: Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання роботи закладу, під час якого незалежні експерти оцінюють освітні і управлінські процеси та дотримання закладом освіти вимог законодавства.
Аудит є новою для України процедурою вивчення освітньої діяльності, яка прийшла на зміну державній атестації.

Інституційний аудит проводитиме Державна служба якості освіти України, її територіальні органи.

Проєктом акта враховані особливості інституційного аудиту під час карантину та інших надзвичайних обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти.

Дія Порядку поширюватиметься на заклади освіти, які забезпечують здобуття дошкільної освіти, та їх засновників. Оцінюватиметься управлінська та педагогічна діяльність, яку здійснюють відповідно керівники таких закладів освіти та педагогічні працівники.

Очікується вплив від реалізації Порядку на:

учасників освітнього процесу, які зацікавлені в отриманні якісних освітніх послуг;

керівників і засновників закладів освіти, для яких заздалегідь буде відома процедура проведення інституційного аудиту у сфері дошкільної освіти та які матимуть можливість удосконалювати діяльність закладів освіти для підвищення якості освіти та освітньої діяльності.

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 24 січня 2022 року на е-пошту sqe.departament.ia@gmail.com (Самолюк Олена Сергіївна, заступник начальника управління — начальник відділу дошкільної освіти управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту) з темою повідомлення «Інституційний аудит. Громадське обговорення».

Як відбувається аудит?

Інституційний аудит починається з підготовчої роботи

Вивчення матеріалів

За 10 днів до його проведення експерти вивчають ті матеріали, які відповідно до статті 30 Закону «Про освіту» мають бути розміщені на сайті закладу.

Підготовка до аудиту

Потім готується проєкт наказу і керівникові закладу надсилається письмове повідомлення про те, що в конкретний термін відбудеться інституційний аудит.
Разом із повідомленням надсилається опитувальний аркуш, в якому є питання, на які треба відповісти ще до початку роботи експертної групи. Зокрема, щодо проведення самооцінювання – керівник повинен зазначити, на якому рівні, на його думку і на думку його колективу, перебуває заклад.

Робота експертної групи

Склад експертної групи залежить від кількості працівників у конкретному закладі освіти. Від кількості працівників закладу залежить і термін перебування експертної групи в закладі.

Результати аудиту

За результатами аудиту кожний заклад отримає висновки і рекомендації. В останній день перебування експертної групи у закладі освіти складається акт, який підписує керівник. У разі виявлення порушень вимого законодавства буде видано розпорядження щодо їх усунення.

Джерело:

https://mon.gov.ua

https://sqe.gov.ua