Юридическая Компания

Искусственному интеллекту доверят проверять судей: Минцифра завершила обсуждение Концепции

Опубликовано 19 Авг 2020 в Новости | Нет комментариев

В Министерстве цифровых трансформаций сообщили о том, что завершено общественные обсуждения проекта Концепции развития искусственного интеллекта в Украине.

Напомним, в начале 2020 года Минцифры создало экспертный комитет по вопросам развития сферы искусственного интеллекта. В состав комитета входят представители бизнеса, украинских и зарубежных IТ-компаний, сферы здравоохранения и медицины.

В обсуждении приняли участие 27 представителей научных, общественных, деловых кругов Украины, а также 150 специалистов отраслевой бизнес-среды. Концепция станет отправной точкой для дальнейшего законодательного и технологического развития отрасли.

Отметим, что о внедрении ИИ в судебную систему в Концепции речь также идет (ранее министр юстиции Денис Малюська выступил с подобным предложением).

Так, этому вопросу посвящен целый раздел:

«Напрям 8: Правосуддя

Використання технологій ШІ у сфері юриспруденції та здійснення правосуддя з кожним роком стає все більш поширеним у світі, оскільки вони дозволяють ефективно вирішувати актуальні проблеми правозастосування, такі, як швидкий, дешевий та зручний доступ до правосуддя та його оперативність.

Розвиток та впровадження ШІ у судові системи провідних країн світу викликали необхідність виробити єдині принципи і правила його використання – Етичну хартію по використанню штучного інтелекту в судовій системі та її середовищі (European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment, далі – Хартія).

Українська держава, яка сьогодні робить великі кроки на шляху до модернізації процесів державного управління та правосуддя, повинна активно залучати ШІ у сферу правозастосування із безумовним дотриманням принципів, встановлених Хартією:

  • дотримання основних прав людини при використанні ШІ;
  • застосування технологій ШІ для виявлення недобросовісної суддівської практики шляхом аналізу текстів судових рішень та інших даних, які формуються в комп’ютеризованих системах/реєстрах в ході здійснення правосуддя;
  • недискримінації, а саме запобігання розвитку будь-якої дискримінації між окремими особами чи групами осіб;
 • якості та безпеки, який стосується обробки судових рішень і даних у безпечному технологічному середовищі;
 • принцип «під контролем користувача» (under user control);
 • прозорості, неупередженості та справедливості.

Розвиваючи вже існуючі технології у сфері правосуддя (ЄСІТС, Електронний суд тощо), їх слід посилити впровадженням ШІ у таких напрямках:

 • впровадження консультативних програм на основі ШІ, які відкриють доступ до юридичної консультації широким верствам населення (наприклад, ПравоМен, Суд на долоні тощо);
 • попередження суспільно небезпечних явищ шляхом аналізу наявних даних за допомогою ШІ (прим. COMPAS);
 • винесення судових рішень у справах незначної складності (за взаємною згодою сторін) на основі аналізу, здійсненого за допомогою ШІ чинного законодавства та судової практики».

Также в тексте предложений содержится упоминание о необходимости завершить процесс по созданию Высшего спецсуда по вопросам интеллектуальной собственности: «Надати правовласникам додаткові гарантії захисту прав на інтелектуальну власність від недобросовісного захоплення, в тому числі шляхом заборони реєстрації об’єктів інтелектуальної власності громадянами, завершення процесу створення спеціалізованого суду, який розглядає справи у спорах у сфері захисту інтелектуальної власності».

С проектом Концепции и отчетом о результатах публичного обсуждения можно ознакомиться по ссылке.