Юридическая Компания

Набув чинності Порядок виготовлення та обліку номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають держреєстрації

Опубликовано 30 Янв 2024 в Новости | Нет комментариев

28 січня 2024 року набув чинності Порядок виготовлення та обліку номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2023 р. N 774.

Порядок визначає процедуру провадження суб’єктами господарювання (їх філіями чи відокремленими підрозділами) діяльності з виготовлення, видачі та обліку номерних знаків для транспортних засобів (далі — номерні знаки).

Головний сервісний центр МВС (далі — Головний сервісний центр) веде перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення номерних знаків (далі — перелік).

Філія чи відокремлений підрозділ суб’єкта господарювання, які здійснюють виготовлення та/або видачу номерних знаків, включаються до переліку під окремим номером.

Суб’єкти господарювання, які мають намір провадити діяльність з виготовлення номерних знаків, надсилають на офіційну адресу Головного сервісного центру повідомлення за формою згідно з додатком 1 (далі — повідомлення), до якого додають засвідчені підписом керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання (фізичної особи — підприємця):

1) копію документа, що підтверджує право власності/користування приміщеннями або земельними ділянками, на яких розташовані такі приміщення (тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності), у яких здійснюватиметься виготовлення та/або видача номерних знаків (крім випадків, коли право власності на відповідний об’єкт (користування відповідним об’єктом) нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);

2) копії документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах (для отримання персонального логіна та пароля доступу відповідальної особи до електронного реєстру);

3) кольорові фотографії виготовлених суб’єктом господарювання зразків номерних знаків (лицьовий та зворотній бік) кожного типу номерних знаків, які виготовлятимуться суб’єктом господарювання;

4) копію розпорядчого документа про призначення відповідальної особи (за необхідності).

Для включення до переліку інформації щодо філії чи відокремленого підрозділу, які здійснюватимуть виготовлення та/або видачу номерних знаків, а також для надання доступу до електронного реєстру відповідальній особі філії чи відокремленого підрозділу до Головного сервісного центру у спосіб, визначений цим Порядком, надсилається повідомлення, до якого додаються документи, передбачені підпунктами 1, 2 і 4 цього пункту.

Документи, визначені цим пунктом, оформлені згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та використання електронних документів, можуть бути надіслані на офіційну електронну адресу Головного сервісного центру.

За результатами розгляду надісланих суб’єктом господарювання повідомлення та документів, що додаються до нього (у разі їх відповідності встановленим вимогам), Головний сервісний центр протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження:

  • надсилає суб’єкту господарювання у спосіб, зазначений у повідомленні, інформацію про включення суб’єкта господарювання до переліку та зазначає його порядковий номер, який формується автоматично засобами електронного реєстру;

  • формує засобами електронного реєстру персональний логін та пароль доступу відповідальної особи суб’єкта господарювання до електронного реєстру, які надсилає до регіонального сервісного центру Головного сервісного центру за місцезнаходженням приміщення суб’єкта господарювання, у якому здійснюватиметься виготовлення та/або видача номерних знаків.

Відповідальна особа суб’єкта господарювання після надходження до суб’єкта господарювання інформації про включення до переліку отримує персональний логін та пароль доступу до електронного реєстру в регіональному сервісному центрі Головного сервісного центру за місцезнаходженням приміщення суб’єкта господарювання, у якому здійснюватиметься виготовлення та/або видача номерних знаків.

Отримання персонального логіна та пароля доступу оформляється актом приймання-передачі згідно з додатком 2.

Перелік суб’єктів господарювання, адреса місцезнаходження приміщень, у яких здійснюються виготовлення та/або видача номерних знаків, розміщується на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру.

Джерело:https://jurliga.ligazakon.net