Юридическая Компания

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу оновлено

Опубликовано 16 Ноя 2023 в Новости | Нет комментариев

Кабмін виклав у новій редакції Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу.

Відповідну постанову № 1178 ухвалено на урядовому засіданні 10 листопада 2023 року.

Документ набере чинності з дня опублікування, крім пунктів 5, 14, 15 та 20 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою № 693 (з урахуванням змін, затверджених цією постановою), які набирають чинності одночасно із Законом № 2073-IX «Про адміністративну процедуру», але не раніше дня її опублікування.

Оновлений Порядок визначає механізм накладення Держпродспоживслужбою та її територіальними органами на рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами (далі — суб’єкт реклами) штрафів за порушення законодавства про рекламу (крім штрафів, накладення яких належить виключно до компетенції Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету, КРАІЛ, Національного банку).

Підставою для розгляду справи про порушення законодавства про рекламу та накладення штрафу є протокол, який складають посадові особи Держпродспоживслужби або її територіальних органів.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу, передбачені статтею 27 Закону «Про рекламу», приймають Голова Держпродспоживслужби, його заступники, керівники територіальних органів Держпродспоживслужби та їх заступники.

Уповноважена особа розпочинає розгляд справи не пізніше трьох робочих днів з дня оформлення протоколу.

Уповноважена особа з урахуванням положень статті 32 Закону «Про адміністративну процедуру» повідомляє суб’єкту реклами про дату, час та місце розгляду справи поштовим відправленням, технічними засобами електронних комунікацій або шляхом вручення повідомлення суб’єкту реклами або його представнику, якщо суб’єкт реклами сповістив уповноважену особу про відповідне уповноваження свого представника на отримання повідомлень, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої особи, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

Справу розглядає уповноважена особа не пізніше 30 календарних днів з дня оформлення протоколу.

У разі надходження від суб’єкта реклами або його представника клопотання про відкладення розгляду справи уповноважена особа переносить дату та час розгляду справи у межах загального строку розгляду такої справи.

Справа розглядається за участю суб’єкта реклами або його представника. Без участі суб’єкта реклами або його представника вона розглядається у разі його неявки за умови його поінформування та ненадходження від нього клопотання про перенесення дати та часу розгляду справи.

Уповноважена особа за клопотанням суб’єкта реклами або з власної ініціативи, а також у випадках, передбачених законом, залучає до участі у справі особу, яка сприяє розгляду справи, — свідка, експерта, спеціаліста, перекладача.

Під час розгляду справи заслуховуються пояснення та зауваження учасників (у разі наявності таких пояснень та зауважень), досліджуються матеріали та обставини справи і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу.

Учасники мають право ознайомлюватися з матеріалами справи (крім відомостей, що відповідно до закону належать до інформації з обмеженим доступом), робити з них витяги, копії тощо, зокрема з використанням технічних засобів, під час здійснення та після завершення розгляду справи про накладення штрафу, отримувати інформацію про процедурні дії та процедурні рішення, вчинені (прийняті) під час розгляду справи.

Уповноважена особа приймає рішення про закриття розгляду справи у разі, коли за результатами її розгляду встановлено відсутність порушень законодавства про рекламу, а також з підстав, передбачених статтею 65 Закону «Про адміністративну процедуру».

У разі наявності підстав для накладення штрафу за результатами розгляду справи уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу оформлюється у двох примірниках, один з яких залишається в уповноваженої особи, що розглядала справу, другий — вручається суб’єкту реклами або його представникові, про що на першому примірнику такого рішення робиться відповідна позначка, засвідчена підписом суб’єкта реклами або його представника.

У разі розгляду справи без участі суб’єкта реклами або його представника рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу надсилається суб’єкту реклами поштовим відправленням, технічними засобами електронних комунікацій протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

У разі відсутності підстав для накладення штрафу уповноважена особа письмово повідомляє про це суб’єкту реклами поштовим відправленням, технічними засобами електронних комунікацій або шляхом вручення повідомлення суб’єкту реклами або його представнику.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу набирає чинності з дня вручення його суб’єкту реклами або його представнику. Воно може бути оскаржено в адміністративному порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру», або у судовому порядку.

Сплата штрафу не звільняє суб’єкта реклами від усунення виявлених порушень вимог законодавства про рекламу.

Не сплачений у добровільному порядку штраф стягується в установленому законодавством порядку.

Джерело: https://jurliga.ligazakon.net