Юридическая Компания

Реформування дошкільної освіти, чого чекати від нового законопроєкту

Опубликовано 21 Окт 2021 в Главная | Нет комментариев

Новації у дошкільній освіті оголошені у законопроекті № 6172 про дошкільну освіту, який внесений Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, у законопроекті визначено, що вікова періодизація розвитку дітей така:

 • вік немовляти — від народження до 1 року;
 • ранній вік — від 1 до 3 років;
 • дошкільний вік — від 3 до 6 (7) років, який охоплює:
 • молодший дошкільний вік — від 3 до 4 років;
 • середній дошкільний вік — від 4 до 5 років;
 • старший дошкільний вік — від 5 до 6 (7) років.

Законопроєктом передбачено, що кожна дитина має право на здобуття дошкільної освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі дошкільної освіти.

Передбачається ведення обліку дітей для ефективного визначення і закріплення за закладом дошкільної освіти місцевими органами виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Органи влади мають врахувати спроможність кожного закладу приймати дітей і демографічну ситуацію на відповідній території та у разі необхідності забезпечують створення додаткових груп. При цьому кількість груп має забезпечувати здобуття дошкільної освіти усіма дітьми, які проживають на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти (дошкільного підрозділу).

У законопроекті прописано, що діти можуть здобувати дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти, у сім’ї — за індивідуальною формою, а саме:

1) сімейною (домашньою) формою, організованою батьками і реалізованою:

 • самостійно батьками;
 • за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну педагогічну освіту;
 • за допомогою фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти;

2) педагогічного патронажу за допомогою суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

Мовою освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є державна мова.

При цьому, закріплено право на здобуття дошкільної освіти мовою відповідного корінного народу чи національної меншини поряд із державною мовою в державних, комунальних і корпоративних закладах дошкільної освіти або через національні культурні товариства, шляхом створення окремих груп з провадженням освітнього процесу відповідною мовою поряд із державною мовою і не поширюється на групи з провадженням освітнього процесу державною мовою.

Перелік освітніх галузей, що вивчаються державною мовою і мовою корінного народу чи національної меншини України, визначається освітньою програмою закладу дошкільної освіти згідно з вимогами державного стандарту до опанування вихованцями державною мовою та з урахуванням особливостей мовного середовища.

Важливо: приватні суб’єкти освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти мають право вільного вибору мови освітнього процесу (крім тих, що отримують публічні кошти) та зобов’язані забезпечити оволодіння їх вихованцями державною мовою відповідно до вимог державного стандарту.

Хто може надавати послуги дошкільної освіти:

 • заклади дошкільної освіти;
 • дошкільні підрозділи, утворені відповідно до законодавства;
 • фізичні особи-підприємці, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти;
 • фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, мають педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність.

Типи закладів дошкільної освіти:

дитячий садок — заклад дошкільної освіти (дошкільний підрозділ) для дітей віком від 1 до 6 (7) (7 (8) — для дітей з особливими освітніми потребами) років;

спеціальний дитячий садок — заклад дошкільної освіти (дошкільний підрозділ) для дітей віком від 1 до 7 (8) років з порушеннями слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, затримкою психічного розвитку;

центр розвитку дитини — заклад дошкільної освіти (дошкільний підрозділ), в якому забезпечується фізичний, інтелектуальний і психічний розвиток дітей віком від 1 до 6 (7) (7 (8) — для дітей з особливими освітніми потребами) років, надаються психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги, у тому числі дітям, які здобувають дошкільну освіту в інших суб’єктів освітньої діяльності або у сім’ї.

Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:

для дітей віком від 1 до 3 років — до 15 осіб;

для дітей віком від 3 до 6 (7) років — до 20 осіб;

спеціальних — від 6 до 12 осіб;

з короткотривалим перебуванням — від 5 до 15 осіб;

різновікових (з’єднаних) — до 15 осіб;

з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою — від 5 до 15 осіб.

В інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами має становити не більше 3 осіб.

Навчальний рік має розпочинатися 1 вересня і закінчується не пізніше 31 травня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Літній період у закладі дошкільної освіти триває з 1 червня до 31 серпня. Вихованці за бажанням їхніх батьків можуть відвідувати заклад дошкільної освіти впродовж літнього періоду.

Батьки сплачують за харчування вихованців у закладі дошкільної освіти у розмірі, визначеному його засновником.

Заклади охорони здоров’я спільно з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щороку забезпечують проведення медичного огляду вихованців, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності. Організація медичних оглядів забезпечується відповідно до вимог законодавства.

Педагогічне навантаження встановлено таке:

 • вихователя — 30 годин;
 • асистента вихователя інклюзивної групи — 36 годин;
 • соціального педагога — 40 годин;
 • практичного психолога — 40 годин;
 • практичного психолога спеціального закладу дошкільної освіти (чи закладу дошкільної освіти, який має 50 і більше відсотків спеціальних та/або інклюзивних груп) — 20 годин;
 • керівника музичного — 24 години;
 • інструктора з фізкультури — 30 годин;
 • вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда — 20 годин;
 • керівника гуртка — 18 годин;
 • вихователя-методиста — 36 годин;

Не може обіймати посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

за вироком суду позбавлена права обіймати відповідну посаду або займатися відповідною діяльністю.

Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу дошкільної освіти.

Не забули чиновники і про санаторні садочки: до 1 липня 2022 року засновники санаторних закладів дошкільної освіти (санаторних закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу) зобов’язані після погодження проекту змінити тип таких закладів дошкільної освіти на один з типів закладів дошкільної освіти або припинити такі заклади дошкільної освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.

Нагадуємо, що з червня 2021 року діють нові Ліцензійні умови для отримання для освітньої діяльності, у тому числі і дошкільної.

Якщо Вам необхідна консультація чи допомога в отриманні ліцензії на дошкільну освіту, звертайтесь до офісу компанії (0977547948) і ми залюбки Вам допоможимо!