Юридическая Компания

В Україні запровадили військову інтернатуру

Опубликовано 1 Ноя 2022 в Новости | Нет комментариев

Міністерство охорони здоров’я України у співпраці Міністерством оборони України та Командуванням медичних сил ЗСУ запровадили сучасну модель проходження військової інтернатури. Ця модель враховує особливості підготовки військових лікарів та фармацевтів в інтернатурі, а також розвиток професійної військової освіти й проходження військової служби. З цією метою було видано наказ МОЗ України від 06.09.2022 року №1599 «Про затвердження Положення про військову інтернатуру».

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відповідно до цього Положення, військова інтернатура є формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та фармацевтичними спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста, підвищення професійного рівня військової освіти офіцерів медичної служби та набуття фахових компетентностей, що забезпечують виконання службових обов’язків.

Цей нормативний документ регламентує порядок планування, організації навчання та проходження військової інтернатури випускниками другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на базах стажування військових інтернів та в Українській військово-медичній академії за вказаними спеціальностями.

Вимоги Положення поширюються на осіб, які вступають у військову інтернатуру з 2022 року.

Важливо, що вступники до військової інтернатури під час вступних випробувань, окрім складання вступних іспитів з конкурсних предметів (зі спеціальності, військових та військово-медичних дисциплін, визначення рівня володіння іноземною мовою), також проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та остаточний медичний огляд, що здійснюється фахівцями, які входять до складу приймальної комісії.

Положенням встановлено перелік спеціальностей та тривалість підготовки у військовій інтернатурі з восьми спеціальностей:

  • Анестезіологія та інтенсивна терапія;
  • Внутрішні хвороби;
  • Загальна практика – сімейна медицина;
  • Епідеміологія;
  • Інфекційні хвороби;
  • Хірургія;
  • Стоматологія;
  • Фармація.

Програми підготовки у військовій інтернатурі передбачають, окрім здобуття компетентностей за відповідною лікарською або фармацевтичною спеціальністю, також засвоєння і поглиблення знань, умінь та практичних навичок з військових та військово-медичних (військово-фармацевтичних) дисциплін.

Продовжуючи роботу щодо формування кадрового резерву військових лікарів та фармацевтів, наразі при МОЗ працює міжвідомча робоча група з питань збільшення контингенту для підготовки офіцерів медичної служби запасу для потреб ЗСУ та інших силових структур.

Джерело: https://yur-gazeta.com