Юридическая Компания

З 26 листопада діє Порядок ведення обліку товарних запасів для ФОПів

Опубликовано 26 Ноя 2021 в Новости | Нет комментариев

Наказом Мінфіну від 03.09.2021 № 496 затверджено Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб — підприємців, у тому числі платників єдиного податку (далі – Наказ № 496).
Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
Наказ № 496 опубліковано в «Офіційному віснику» від 16.11.2021 № 87 і починає діяти з 26.11.2021.
Документ поширюється на осіб, які згідно із Законом від 06.07.1995 № 265/95-ВР зобов’язані вести облік товарних запасів (далі – ТЗ) та продавати лише товари, відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (на господарському об’єкті) (далі – місце продажу) підприємця.
Порядком, зокрема, передбачено таке: підприємці обліковують ТЗ шляхом постійного внесення до форми ведення обліку товарних запасів (далі – форма обліку, наведена в додатку до Порядку) інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку; підприємець, який здійснює діяльність у декількох місцях продажу, веде облік також за кожним окремим місцем продажу на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів підприємцем або окремим місцем продажу, та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між підприємцем та його окремими місцями продажу.
Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку; первинні документи, на підставі яких унесено записи до форми обліку, є обов’язковими додатками до неї.
Дані до форми вносяться на підставі первинних документів до початку реалізації товарів; за вибором підприємця облік за встановленою формою ведеться у паперовій або електронній формі.
Для ведення обліку в е-формі підприємець сам обирає програмний формат та метод унесення інформації; заборонено продаж товарів, на які у місцях їх продажу відсутні: первинні документи, записи про які внесено до форми обліку; відповідні записи у формі обліку про наявні первинні документи; первинні документи й записи у формі обліку про такі первинні документи; визначено правила зберігання форми обліку.

Джерело: https://uteka.ua