Юридическая Компания

Зміни до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

Опубликовано 8 Ноя 2023 в Новости | Нет комментариев

Кабінет Міністрів уніс зміни до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.

Відповідна урядова постанова від 27 жовтня 2023 року № 1126 набрала чинності 4 листопада (крім абзацу четвертого пункту 6 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2024 року, — норма щодо тривалості іспиту для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків).

Документом уточнено, що Порядок встановлює правові та організаційні засади проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, осіб, які мають намір набути громадянство України. Дія цього Порядку також поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які мають намір підтвердити свій рівень володіння українською мовою.

Проведення іспиту, перевірку та оцінювання його результатів організовує Національна комісія зі стандартів державної мови (далі — Комісія).

Установлено, що іспит проходить з використанням засобів інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту. Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» розробляє та затверджує Комісія.

Комісія своїм рішенням може делегувати повноваження щодо проведення іспиту та/або перевірки та оцінювання його результатів уповноваженій установі. Вимоги до уповноважених установ та порядок їх призначення затверджує Комісія.

Визначено, що Комісія формує та затверджує банк завдань, визначає процедуру та періодичність його оновлення.

Положення про банк завдань розробляє та затверджує Комісія.

Комісія затверджує завдання.

Авторами та рецензентами завдань можуть бути працівники закладів освіти та наукових установ, зокрема Інституту української мови Національної академії наук, або фізичні особи — підприємці, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Філологія» (спеціалізація «Українська мова та література»), «Середня освіта» (предметна спеціальність «Українська мова і література») та/або науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук) за спеціальністю (спеціалізацією) «Українська мова», які пройшли підготовку з основ теорії і методики педагогічного тестування та/або з теорії та практики розроблення і рецензування тестових завдань.

Рецензенти не можуть рецензувати завдання, авторами яких вони є.

Усна та письмова частини іспиту проходять з використанням засобів інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту. Письмова частина передбачає виконання тестових завдань та завдань відкритого типу (написання тексту на визначену тему), а усна — монологічне висловлювання.

Структуру іспитової роботи, типологію та форму завдань визначає Комісія.

Тривалість іспиту для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, не може перевищувати 60 хвилин, а для осіб, які мають намір набути громадянство України, іноземців та осіб без громадянства, які мають намір підтвердити свій рівень володіння українською мовою, — 150 хвилин (з 1 січня 2024 року).

Складення іспиту для громадян України здійснюється на безоплатній основі.

Складення іспиту для іноземців та осіб без громадянства здійснюється за кошти таких іноземців та осіб або інших (фізичних та/або юридичних) осіб. Кошти, отримані за складення іспиту, зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету. Розмір плати за складення іспиту для іноземців та осіб без громадянства становить три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Джерело: https://jurliga.ligazakon.net