Юридическая Компания

Обчислення річних та інфляційних розрахунків є компетенцією суду та не потребує призначення економічної експертизи

Опубликовано 17 Июл 2019 в Новости, Новости судебной практики | Нет комментариев

?Постанова КГС ВС від 02.07.2019 № 925/1641/17:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82860900

Ключові тезиси:
✔️1.1. 13.12.2017 ТОВ «Енергія України» звернулось до Господарського суду Черкаської області з позовом до ТОВ «Газпостач-Черкаси» про стягнення 491 714, 47 грн, з яких 354 133,81 грн пені, 95 983,17 грн інфляційних втрат та 41 597,49 грн 3% річних.
1.2. Позовна заява мотивована неналежним виконанням з боку Відповідача умов Договору купівлі-продажу природного газу № 05/12 ППГ в частині здійснення розрахунків за отриманий газ.

✔️2.1. Рішенням Господарського суду Черкаської області від 10.07.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2019, позовні вимоги задоволено повністю, стягнуто з ТОВ «Газпостач-Черкаси» на користь ТОВ «Енергія України» 95983,17 грн інфляційних втрат, 41597,49 грн 3% річних, 354133,81 грн пені та 7375,72 грн судового збору.
2.2. Рішення судів мотивовані тим, що Відповідач прострочив виконання грошового зобов’язання, а розрахунки 3% річних, втрат від інфляції та пені здійснені Позивачем арифметично правильно і з урахуванням приписів чинного законодавства. При цьому, матеріали справи містять достатню кількість доказів для повного та об’єктивного вирішення спору, а Відповідач не довів сукупності умов, визначених статтею 99 ГПК України, необхідних для призначення у справі судової експертизи.

✔️3. Короткий зміст вимог касаційних скарг
3.1. ТОВ «Газпостач-Черкаси» (Скаржник) подало касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Черкаської області від 10.07.2018 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2019 та призначити у справі судово-економічну експертизу.
✔️4. Доводи Скаржника, викладені у касаційній скарзі
4.1. Судами попередніх інстанцій залишено поза увагою подане Відповідачем клопотання в порядку частини третьої статті 170 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) з проектом ухвали про призначення судової експертизи.

✔️8.8. Суд звертає увагу на те, що відповідно до частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
✔️Згідно зі статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
✔️Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.
✔️Відповідно до частини другої статті 98 ГПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.
✔️✔️8.9. З урахуванням наведених приписів законодавства, суди обґрунтовано відхилили клопотання Відповідача про призначення судової економічної експертизи у справі та дійшли правильного висновку, що обчислення пені, 3% річних та інфляційних втрат не потребує спеціальних знань, оскільки їх розмір визначається шляхом математичних розрахунків з урахуванням норм законодавства та умов договору, що віднесено до компетенції суду.