Юридическая Компания

Оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України для громадян Республіки Білорусь

Опубликовано 5 Фев 2021 в Главная | Нет комментариев

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року №1303 затверджено Порядок спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, та в установленому порядку звернулися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби із заявою про надання дозволу на імміграцію, та членам їх сімей (далі — Порядок).

Спрощене оформлення посвідок на тимчасове проживання здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання», з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

Відповідно до пункту 2 Порядку, посвідки на тимчасове проживання оформляються:

— громадянам Республіки Білорусь, які в установленому порядку звернулися до територіальних органів/підрозділів ДМС із заявою про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про імміграцію» як особи, які є висококваліфікованими спеціалістами і робітниками, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

— батькам, чоловіку (дружині) та неповнолітнім дітям громадян Республіки Білорусь, зазначеним у попередньому абзаці.

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання особи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, подають до територіального органу/підрозділу ДМС:

— паспортний документ та переклад на українську мову сторінки паспортного документа з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

— дійсний поліс медичного страхування;

— документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

Особи, зазначені в абзаці третьому пункту 2 Порядку, додатково подають документ, що посвідчує їх родинні стосунки з особами, зазначеними в абзаці другому пункту 2 Порядку (документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути легалізованими в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України).

Посвідка на тимчасове проживання видається протягом трьох робочих днів з дати прийняття документів від осіб, зазначених в пункті 2 Порядку.

Щодо звернення із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну слід зазначити, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 року №2491-III (зі змінами та доповнен­нями), висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, мають право на отримання дозволу на імміграцію в межах квоти імміграції.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 21.09.2020 № 1847 затверджено нову редакцію Переліку спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2020 році, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 19.02.2020 № 283 (далі — Перелік).

Переліком зокрема визначено обов’язкову кваліфікаційну вимогу до висококваліфікованих спеціалістів і робітників: підтверджений досвід роботи у галузі інформаційних технологій за професією не менш ніж 3 роки. Досвід роботи може підтверджуватися одним або будь-якою комбінацією таких документів:

1) трудова книжка працівника або її аналоги;

2) рекомендаційні листи, які підтверджують надання послуг у відповідній галузі;

3) договори про надання послуг у відповідній галузі;

4) акти приймання наданих послуг у відповідній галузі;

5) інші документи, що підтверджують досвід роботи, які видаються у країні проживання заявника.

Крім того, у новій редакції Переліку визначена така додаткова кваліфікаційна вимога, як «дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США». Вказане повинно бути підтверджено наступними документами:

1) акти приймання наданих послуг у відповідній галузі, із зазначенням суми отриманої оплати;

2) виписка з податкової інспекції, із зазначеннями суми отриманої оплати;

3) виписка з банку про рух коштів;

4) довідка роботодавця про нарахування заробітної плати;

5) інші фінансові документи, які підтверджують отримання зазначеної вище суми доходу за визначеною професією за попередній календарний рік.

Згідно примітки, зазначеній у новій редакції Переліку, особа вважається такою, що відповідає кваліфікаційним вимогам до висококваліфікованих спеціалістів і робітників, за умови відповідності обов’язковій кваліфікаційній вимозі та одній або більше додатковим кваліфікаційним вимогам.

Також залишаються незмінними вимоги до таких документів:

1) оригінал та засвідчена у встановленому законодавством порядку з перекладом українською мовою копія диплома про вищу освіту першого другого або третього рівнів технічного напрямку, що відповідає обраній згідно з Переліком;

2) у разі наявності сертифікати про завершення відповідних курсів Массачусетського технологічного Інституту з унікальним підтверджуючим посиланням на оригінал сертифіката з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому законодавством порядку, або інші наявні у заявника документи, які підтверджують його кваліфікацію за обраним кодом (кодами) професій, перекладені українською мовою та засвідчену у встановленому законодавством порядку.

Враховуючи викладене, Ви можете звернутися до територіального органу ДМС за місцем проживання із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну після прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення квоти імміграції на 2021 рік» за умов:

— перебування в Україні на законних підставах;

— особистого звернення із заявою про надання дозволу на імміграцію в Україну із наданням повного пакета документів, визначених статтею 9 Закону України «Про імміграцію», пунктом 11 Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983 та Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 21.09.2020 №1847.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року №1302 «Деякі питання перебування в Україні громадян Республіки Білорусь» установлено, що:

— до 31 грудня 2021 р. до громадян Республіки Білорусь не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування, установлені підпунктом 2 пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. №150;

— громадяни Республіки Білорусь, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на її території не більш як 180 днів протягом 365 днів.

Для зручності обчислення строку тимчасового перебування можна скористатися новим електронним сервісом ДМС «Міграційний калькулятор для громадян Республіки Білорусь», розташованим на офіційному вебсайті ДМС України https://dmsu.gov.ua/services/migcalculator-bilorus.html.

За матеріалами: ukurier.gov.ua