Юридическая Компания

Подорож за кордон із неповнолітньою дитиною. Все, що потрібно знати про юридичне оформлення документів для подорожі за межі країни із дитиною.

Опубликовано 9 Июл 2019 в Главная | Нет комментариев

Подорож за кордон із неповнолітньою дитиною. Все, що потрібно знати про юридичне оформлення документів для подорожі за межі країни із дитиною.

Сезон відпусток у розпалі. Як правило, відпустка планується заздалегідь, виділяється час, бронюється готель, купуються квитки, путівки, тощо.

Але при цьому є юридичні тонкощі, щодо оформлення проїзних документів для подорожей за кордон, а тим більше для подорожей із дітьми.

У своїй роботі, адвокати Юридичної компанії-Лєгал зіткнулись із тим, що не повне інформування туристичної агенції щодо вимог до документів для подорожі за кордон із дитиною призвели до втрачених коштів та зіпсованої відпустки.

У зв’язку із чим, ми вирішили підготувати для Вас дану статтю, в якій розповісти про всі законодавчі вимоги щодо подорожі за кордон із неповнолітньою дитиною.

Статтею  313 Цивільного кодексу  України, передбачено право дитини, яка досягла шістнадцяти років, на вільний самостійний виїзд за межі країни.

Однак, незалежно від мети подорожі (лікування чи оздоровлення за кордоном, туристична екскурсія, поїздка до родичів тощо), діти до 16 років мають право на виїзд за кордон тільки за згодою батьків і в їх супроводі або разом з особами, які уповноважені батьками дитини.

Якщо дитина перетинає кордон в супроводі одного з батьків, то потрібен  нотаріально посвідчений дозвіл другого з батьків. Документ обов’язково повинен містити маршрут прямування (назва країни) і часові рамки запланованої поїздки.

Нотаріальна згода батьків на вивезення дітей за кордон є юридичним документом, що запобігає незаконному вивезенню (викраденню) дітей з України.

Дозвіл батька (матері) на перетин дитиною кордону потрібен тільки громадянам України. Діти, які мають громадянство інших держав, виїжджають з України без пред’явлення нотаріально посвідченого дозволу.

Для  оформлення такого дозволу,  нотаріусу потрібно надати такі документи:

—           оригінали паспортів, ІПН батьків,

—           ІПН та свідоцтво про народження дитини;

—           Інформацію про подорож.

 Форма дозволу на перетин дитиною кордону залежить від того, хто супроводжує дитину в подорожі. Якщо донька або син виїжджає з країни в супроводі близьких родичів (бабусі, дідуся, дядьки, тітки, брата, сестри), такий дозвіл раніше повинен був надаватися і батьком, і матір’ю.

Тепер виїзд дитини за кордон на строк до 1 місяця можливий за умови одержання згоди тільки того з батьків, з ким офіційно визначено місце проживання дитини, а також на строк понад 1 місяць, якщо другий із батьків має заборгованість із виплати аліментів.

Перетин кордону здійснюється виключно за оригіналом згоди на виїзд.

Строк дозволу для виїзд прописується індивідуально, так як період її дії безпосередньо залежить від цілей подорожі.

 На законодавчому рівні передбачено оформлення батьківської згоди на кожну поїздку окремо, однак в деяких випадках (лікування, навчання, спілкування з родичами тощо) такий дозвіл може бути оформлено на декілька поїздок.

 28 серпня 2018 р., набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» № 2475-VIII від 03.07.2018 р. (далі – Закон № 2475-VIII; Закон).

Отже, Закон № 2475-VIII, спрямований на посилення захисту прав дитини на належне утримання, передбачає зміну правил виїзду дитини за кордон і встановлює нові підстави, коли один із батьків може подорожувати з дитиною за межі України без згоди другого.

Покинути Україну без згоди батька (матері) на виїзд дитини за кордон можна в таких випадках:

Далее

Встречное обеспечение иска, взыскание убытков причинённых обеспечением иска.

Опубликовано 5 Июл 2019 в Главная | Нет комментариев

Встречное  обеспечение иска, взыскание убытков причинённых  обеспечением иска.

В сегодняшней статье юристы «Юридической компании-Легал» расскажут Вам об одном из новшеств процессуального законодательства, которое введено в действие процессуальным кодексом больше года назад, но на сегодняшний день не так широко используется на практике.

Так, в начале 2018 года вступили в законную силу новые процессуальные кодексы, и было введено такое понятие, как встречное обеспечение иска и возмещение убытков причинённых  обеспечением иска.

Согласно действующего ГПК Украины суд может потребовать от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, обеспечить возмещение убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением иска (встречное обеспечение).

Встречное обеспечение применяется только в случае обеспечения иска.

Встречное обеспечение это по сути гарантия возмещения возможных для ответчика убытков. Этот институт Гражданского процесса  по мнению юристов и адвокатов «Юридической компании — Легал» является прогрессом для всей системы обеспечительных мер.
ВС в своем постановлении от 10.04.2019 по делу  № 753/2380/18-ц указывает, что реализация мероприятий встречного обеспечения является правом суда, а не его обязанностью, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 154 ГПК Украины, в которой указано, что суд обязан применять встречное обеспечение, если истец не имеет зарегистрированного в установленном законом порядке места жительства (пребывания) или местонахождения на территории Украины и имущества, находящегося на территории Украины, в размере, достаточном для возмещения возможных убытков ответчика, которые могут быть вызванные обеспечением иска, в случае отказа в иске; или суду представлены доказательства того, что имущественное положение истца или его действия по отчуждению имущества или другие действия могут осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда о возмещении убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением иска, в случае отказа в иске.
Встречное обеспечение, как правило, осуществляется путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, определенном судом.

Вопросы применения встречного обеспечения решается судом в постановлении об обеспечении иска или в постановлении о встречном обеспечении иска.

Следовательно, ответчик в отношении, которого применено обеспечение иска имеет право обратиться к суду с ходатайством о встречном обеспечении.

Основная форма встречного обеспечения — денежная. Истец, в отношении которого применены меры встречного обеспечения, обязан внести на депозитный счет суда денежные средства в сумме, которая устанавливается этим же судом.

Далее

Юридические последствия фактических брачных отношений: право на алименты, право на имущество, право на наследство

Опубликовано 27 Июн 2019 в Главная | Нет комментариев

Юридические последствия фактических брачных отношений: право на алименты, право на имущество, право на наследство

В дореволюционные времена (до 1917 г.) гражданским браком называли семейные отношения, которые не освященные таинством венчания, но зарегистрированные в ЗАГСе.

И соответственно закон защищал лишь те семейные отношения между мужчиной и женщиной, которые были освящены тайной венчания.

На основании выданного 20 февраля 1919 Декрета Совнаркома Украины законным стал признаваться брак, заключенный в органах государственной власти, а брак, который заключался по религиозному обряду, больше не создавал правовых последствий.

На сегодняшний день множество пар проживают одной семьей, но по различным причинам не хотят регистрировать свои отношения в органах ЗАГСа.

Сейчас понятие «фактические брачные отношения» распространяется на те семейные союзы, которые не признанные не только церковью, но и государством.

Семейный кодекс Украины устанавливает понятие брака, так браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

К сожалению, нередко, после того как проходит любовь, у бывших фактических супругов возникают некоторые неудобства по правовым вопросам. Об основном сегодня расскажут адвокаты Юридической компании-Легал.

Что делать, если в гражданском браке рожден ребенок?

Глава 12 Семейного кодекса «Определение происхождения ребенка» определяет: родители ребенка, зачатого и/или рожденного в браке, — являются супругами, факт этого подтверждается свидетельством ЗАГСа.

Ребенок, рожденный в законном браке (то есть, у родителей есть свидетельство о браке), регистрируется просто по заявлению одного из родителей. При гражданском браке этого недостаточно.

Материнство фиксируется в документе, который выдается маме при выписке из родильного дома. А для установления отцовства необходимо пройти следующие этапы.

  1. Отец и мать ребенка подают совместное заявление в ЗАГС до или после рождения ребенка (это можно сделать, лично явившись в ЗАГС, или направить нотариально заверенное письмо почтой на адрес ЗАГСа).
  2. Отцовство может быть установлено через суд – решением суда (при отсутствии совместного заявления, а также при факте смерти мужчины, который признавал себя отцом ребенка, но не состоял в официальном браке с его матерью).

Из этих же отношений возникает и право на алименты:

Далее