Юридическая Компания

Порядок ликвидации предприятий в Украине.

Опубликовано 6 Июн 2019 в Главная, Статьи на юридические темы | Нет комментариев

Порядок ликвидации предприятий в Украине.

По разным основаниям собственники предприятий принимают решения про ликвидацию своего предприятия.  Ликвидация предприятия  является довольно сложной процедурой, которая требует разработки четкого, поэтапного плана прекращения деятельности предприятия.

Ликвидация компании — это процедура, результатом которой является прекращение юридического лица, то есть внесения записи о прекращении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей, после чего предприятие перестает существовать.

Если же Вы решились на закрытие своего бизнеса, Вы можете выбрать 2 пути:

  1. Доверить ликвидацию предприятия опытным юристам.

Специалисты «ЮК-ЛегаЛ» имеют большой опыт  работы в сфере государственной регистрации и ликвидации, наши юристы проведут всю работу с Вашим минимальным участием, в кратчайшие сроки.

  1. Прочитать эту статью до конца, пользуясь советами юристов «ЮК-ЛегаЛ» провести процедуру ликвидации самостоятельно.

Первое, что стоит сделать, это организовать собрание учредителей предприятия, и принять решение про ликвидацию. Такое решение оформляется протоколом, если у предприятия только один учредитель, то его решением.

Эти документы составляются на украинском языке, и должны содержать такие сведения:

  1. количество участников, принимающих участие в собрании;
  2. повестка дня;
  3. результаты рассмотрения вопросов повестки дня;
  4. назначается ликвидационная комиссия;
  5. определяются ее полномочия и порядок принятия решений.

Следующий этап – подача уведомления органу, осуществляющему государственную регистрацию о начале процедуры ликвидации предприятия. 

Государственным регистраторам подается оригинал или нотариально заверенная копия решения участников о прекращении деятельности предприятия. В ЕГР вносятся соответствующие сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе прекращения

С даты внесения в ЕГР вышеуказанного записи запрещается:

— проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы указанного юридического лица;

— внесение изменений в ЕГР относительно сведений об обособленных подразделениях;

— проведение государственной регистрации юридического лица, учредителем (участником) которого является юридическое лицо, ликвидируется.

После нужно уведомить контролирующие органы о начале процедуры ликвидации. К контролирующим органам относятся: Налоговая инспекция по месту регистрации юридического лица, органы пенсионного фонда, центр занятости, фонд социального страхования.

Далее

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Опубликовано 3 Июн 2019 в Главная | Нет комментариев

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

 Україна є правовою державою,   головним обов’язком якої є утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

 Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України  та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Конституцією  України гарантується —  людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити, уповноважені на те законом органи, можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Відповідно до стаття 62 Конституції  України Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.  Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.  Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Далее

Наша судебная практика: истребование имущества у добросовестного приобретателя (собственника)

Опубликовано 20 мая 2019 в Главная | Нет комментариев

Наша судебная практика: истребование имущества у добросовестного приобретателя (собственника)

Хотим поделиться с Вами ситуацией из судебной практики адвокатов «Юридической компании – ЛегаЛ»

В «Юридическую компанию – ЛегаЛ» обратился клиент, который приобрёл в собственность автомобиль. Через некоторое время после сделки  автомобиль арестовали и поместили на штраф площадку.

Как выяснилось, предыдущий собственник автомобиля обратился в суд с исковым заявлением об истребовании имущества от добросовестного приобретателя и признании права собственности на транспортное средство.

Клиент нашей компании — добросовестный приобретатель.  Добросовестный приобретатель – это лицо, которое при совершении сделки не знало и не могло знать об отсутствии у продавца прав на отчуждение имущества, предпринял все разумные меры, проявил осторожность и осмотрительность для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества.

Предыдущий собственник автомобиля, который обратился в суд с исковым заявлением, указал, что автомобиль  выбыл из его собственности не по его воли. В своем исковом заявлении он ссылался, что указанный автомобиль попал в аварию, после чего собственник отдал авто своему знакомому для осуществления ремонтных услуг. Позже выяснилось, что автомобиль был несколько раз перепродан путем использования подделанной доверенности. Последним покупателем оказался наш клиент.

Согласно Конституции Украины никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым.

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, право собственности является нерушимым. Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении; лицо может быть лишено права собственности или ограничено в его осуществлении лишь в случаях и в порядке, установленных законом. Государство обеспечивает равную защиту прав всех субъектов права собственности.

Таким образом, неприкосновенность права собственности является бесспорной. Однако действующим законодательством определены случаи, когда лишение права собственности является законным и возможным.

Согласно нормам Гражданского кодекса, если имущество по возмездному договору приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя.

Так же законодателем определен перечень исключительных условий, при которых имущество может быть истребовано:

1) было утеряно собственником или лицом, которому он передал имущество во владение;

2) было похищено у собственника или лица, которому он передал имущество во владение;

3) выбыло из владения собственника или лица, которому он передал имущество во владение, не по их воле другим путем.

Далее