Юридическая Компания

З 01.07.2021 р. збільшується прожитковий мінімум, на що це впливає

Опубликовано 25 Июн 2021 в Новости | Нет комментариев

З 01.07.2021 р. збільшується прожитковий мінімум для всіх груп населення. Це передбачено ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 1082-IX.
Розмір мінімальної зарплати залишився без змін: у місячному розмірі він становить 6000 грн, у погодинному – 36,11 грн.
На що вплине розмір прожиткового мінімуму з 01.07.2021 р.:
1. Індексація зарплати.
Зарплата працівників індексується у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078). Отже, з 01.07.2021 р. зарплата працівників підлягатиме індексації у межах 2379 грн.
Якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу/кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому/службовому часу.
2. Аліменти.
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України).
Отже, розмір аліментів з липня 2021 р. не може бути меншим:
для дітей віком до 6 років – 1006,50 грн (2013 грн × 50%);
для дітей віком від 6 до 18 років – 1255 грн (2510 грн × 50%).
3. Допомога по безробіттю.
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абзац 2 ч. 5 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III).
Таким чином, максимальний розмір допомоги по безробіттю з липня 2021 р. становить 9516 грн (4 × 2379 грн).
4. Допомога по вагітності та пологах.
Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць. Однак вона не може бути меншою, ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи (ст. 9 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-XII, далі – Закон № 2811).
Отже, з 01.07.2021 р. мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах – 594,75 грн (25% ×2379 грн), в розрахунку на місяць.
5. Допомога одиноким матерям.
Встановлений розмір допомоги одиноким матерям (одиноким батькам, одиноким усиновлювачам тощо), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – до закінчення цими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (ч. 1 ст. 183 Закону № 2811).
Максимальний розмір такої допомоги з 01.07.2021 р. для дітей до 6 років становитиме 2013 грн, від 6 до 18 років – 2510 грн, від 18 до 23 років (при навчанні дитини на стаціонарі ВНЗ) – 2379 грн.
6. Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
Розмір допомоги дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (абз. 1 п. 8 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою КМУ від 22.02.2006 р. № 189; далі – Порядок).
Отже, максимальний розмір допомоги з 01.07.2021 р. для дітей до 6 років становить 1006,50 грн (50% × 2013 грн), від 6 до 18 років – 1255 грн (50% × 2510 грн).
Таку допомогу не призначають на дітей після 18-річного віку, навіть якщо вони продовжують навчання (пп. 3 п. 10 Порядку).
7. Пенсія за віком.
Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV):
у чоловіків – 35 років страхового стажу;
у жінок – 30 років страхового стажу.
Отже, за зазначених умов мінімальний розмір пенсії за віком з 01.07.2021 р. становитиме 1854 грн.
Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановане з 01.12.2021 р.
Джерело: Фактор