Юридическая Компания

Працевлаштування неповнолітніх

Опубликовано 6 Сен 2021 в Новости | Нет комментариев

Що потрібно знати про працевлаштування неповнолітніх повідомляє пресслужба Координаційного центру з надання правової допомоги.

Отже, Кодекс законів про працю України визначає, прийняття на роботу осіб молодше 16 років не допускається (стаття 188 КЗпП). Однак, як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Ще один виняток – це працевлаштування учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14 років за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Важливо! На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

Кажучи про прийняття на роботу неповнолітніх, то потрібно зважати на таке:

  • трудові договори з неповнолітніми працівниками обов’язково мають укладатися в письмовій формі;
  • прийняття на роботу неповнолітніх відбувається лише після попереднього медичного огляду, надалі вони обов’язково мають проходити медичний огляд щороку до досягнення ними 21 року;
  • при прийнятті на роботу особам, які не досягли 18 річного віку не встановлюється випробувальний термін;
  • неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України, щодо охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці.

Заборонено:

  • залучати неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні;
  • застосовувати працю неповнолітніх осіб на важких роботах та на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах;
  • залучати неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Тривалість робочого часу

Відповідно до статті 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Однак для неповнолітніх ця цифра буде меншою і залежатиме вона від віку працівника. Так, у віці 16-18 років вона становитиме не більше 36 годин на тиждень, а у віці 15- 16 років – 24 години на тиждень (ст. 51 КЗпП). Що стосується учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, то вона не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку.

Право на відпустку

Щорічна відпустка для неповнолітніх встановлена тривалістю 31 календарний день та надається у зручний для них час (ч. 2 ст. 75, ст. 195 КЗпП).

Оплата праці

Слід відзначити, що при скороченій тривалості щоденної роботи заробітна плата неповнолітнім працівникам виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи (стаття 194 КЗпП).

Водночас оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Порядок звільнення неповнолітніх

Розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником з ініціативи роботодавця можливе тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення неповнолітніх з підстав визначених пунктами 1, 2, 6 статті 40 КЗпП, зокрема це скорочення або реорганізація, можливе лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Крім цього, допускається розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Причиною вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім може бути те, що подальше виконання трудових обов’язків неповнолітнім загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси.

Джерело: https://yur-gazeta.com