Юридическая Компания

Новости

Верховний Суд нагадав правила зміни розміру аліментів

Опубликовано 29 Окт 2020 в Новости, Новости судебной практики | Нет комментариев

Верховний Суд нагадав правила зміни розміру аліментів

Суть справи: позивач звернувся до суду з позовом про зменшення розміру аліментів.

Позивач вказав, що у нього в іншому шлюбі народилася дитина та змінився матеріальний стан, що є підставою для зменшення розміру аліментів відповідно до положень статті 192 СК України. Крім того, на підставі договору дарування він подарував відповідачці 1/2 частку квартири.

З урахуванням викладеного позивач просив суд змінити розмір аліментів, що стягуються з нього відповідачці на утримання дитини — з 1/4 частки його заробітку (доходу), але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, до 1/8 частки заробітку (доходу), але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно до досягнення дитиною повноліття.

Місцевий суд позов задовольнив частково: змінив розмір аліментів з 1/4 до 1/6 частки заробітку (доходу) позивача щомісячно, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня набрання цим рішенням законної сили до досягнення дитиною повноліття. Суд зазначив, що майновий стан позивача дозволяє йому сплачувати аліменти у більшому розмірі ніж 1/8 частка від його заробітку (доходу) щомісячно і це не призведе до значного погіршення майнового стану новоствореної сім’ї. Апеляційний суд із таким висновком погодився.

Однак колегія суддів Цивільного суду ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій, відмовивши у задоволенні позову.

Верховний Суд скасував судові рішення міського та апеляційного судів і призначив новий розгляд у суді першої інстанції. Відповідну постанову у справі № 565/2071/19 ВС прийняв 16.09.2020.

Верховний Суд вказав, що звертаючись до суду з позовом про зміну (зменшення) розміру аліментів, позивач посилався на те, що у нього змінився сімейний і матеріальний стан, оскільки народилася дочка від іншого шлюбу.

Статтею 192 СК України передбачено можливість зміни раніше встановленого розміру аліментів за наявності доведених у судовому порядку підстав, а саме: зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналіз цієї норми права дає підстави для висновку що підставами зміни розміру аліментів є як зміна матеріального, так і зміна сімейного стану як самостійна підстава для зменшення або збільшення розміру аліментів.

При цьому такі положення закону не виключають одночасне настання обох підстав для зміни розміру аліментів: і зміни сімейного і зміни матеріального стану. Однак, зміна сімейного стану є самостійною, не залежної від зміни матеріального стану підставою для зміни розміру аліментів.

Також ВС зазначив, що суди не звернули уваги на те, що зміна сімейного стану позивача, а саме народження дитини, не є безумовною підставою для зміни розміру аліментів.

Колегія суддів вирішила, що суди не врахували те, що позивач належними та допустимими доказами не підтвердив погіршення його майнового стану, у тому числі, у зв’язку з народженням дитини від іншого шлюбу, а навпаки судами було встановлено збільшення доходів останнього.

Крім того, батьки не мають компенсувати зменшення розміру аліментів за рахунок збільшення утримання однієї дитини порівняно з іншою.

Далее

Держава повинна забезпечувати якнайкращі інтереси дитини: ЄС

Опубликовано 29 Окт 2020 в Новости, Новости судебной практики | Нет комментариев

Держава повинна забезпечувати якнайкращі інтереси дитини: ЄС
У битві за дитину батьки іноді забувають про саму дитину, завдаючи їй своєю опікою більше шкоди, аніж користі. Якщо, вирішуючи подібні спори, держава, також забуває про інтереси неповнолітнього, це є порушенням конвенційних гарантій.
Хто і як має забезпечувати «найкращі інтереси» дитини Європейський суд з прав людини досліджував у справі «С. проти Хорватії» (№ 80117/17). Після розлучення у 2010 році рішенням суду С. залишили з матір’ю, а батько міг регулярно зустрічатися з дитиною.
Але мати звинуватила колишнього чоловіка у сексуальному насильстві над дитиною та подала заяву про зупинення контактів. Втім, оскільки ця інформація не знайшла свого підтвердження, заява була відхилена. Разом із тим, в процесі розгляду цієї заяви експертним дослідженням встановили, що жінка емоційно ображала дитину.
Використавши цей висновок в іншому судовому провадженні, у 2015 році батько отримав опіку над С. і це рішення, яке підтвердив суд апеляційної інстанції, було виконане.
Але в 2016 році, коли дитина втекла від батька і повернулася до матері, остання ініціювала третє провадження про повернення опіки.
Тоді вже соціальний центр втрутився у ситуацію та звернувся до суду з клопотанням про тимчасове розміщення дитини поза сім’єю. Але суди відхилили цей запит.
С. звернувся до ЄСПЛ. Скарги стосувалися того, що під час другого провадження про опіку та подальшого виконання рішення не був призначений спеціальний опікун ad litem для представництва та захисту інтересів дитині, що С. не мав можливості бути заслуханим в цьому провадженні, а також те, що рішення про надання батькові опіки без будь-якої підготовки чи періоду адаптації не було в найкращих інтересах дитини, як це передбачено в статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Суд у Страсбурзі констатував порушення Конвенції та присудив 7,5 тис. євро компенсації моральної шкоди.

 

Далее

Госслужащим разрешили повышать квалификацию в соцсетях и чатах

Опубликовано 29 Окт 2020 в Новости | Нет комментариев

Госслужащим разрешили повышать квалификацию в соцсетях и чатах

Повышение квалификации госслужащих на дистанционных занятиях возможно в асинхронном режиме с применением электронной почты, социальных сетей, блогов, чатов интернет-форумов.

Соответствующие изменения внесены в Порядок организации повышения квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления.

Так, приказом Нацагентства по вопросам госслужбы от 15.09.2020 № 171-20 предусмотрено следующее:

во время дистанционных занятий взаимодействие между участниками профессионального обучения и преподавателем может осуществляться в асинхронном режиме (режиме отложенного времени) с применением электронной почты, социальных сетей, блогов, чатов интернет-форумов и т.д. и/или в синхронном режиме (режиме реального времени), в течение которого участники профессионального обучения находятся в вебсреде дистанционного обучения.

Кроме того, обновлены Нормы времени для планирования и учета учебной работы преподавателей, обеспечивающих обучение по программам повышения квалификации.

Далее

В Раде появился закон Кабмина о публичных консультациях с госвластью

Опубликовано 29 Окт 2020 в Новости | Нет комментариев

В Раде появился закон Кабмина о публичных консультациях с госвластью

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров о публичных консультациях с государственной властью. Он зарегистрирован под №4254.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ определяет правила проведения субъектами властных полномочий публичных консультаций по вопросам формирования и реализации государственной, региональной политики, решения вопросов местного значения, подготовки проектов стратегических и программных документов (концепций, стратегий, программ, планов мероприятий и т.п.), нормативно-правовых актов для согласования публичных и частных интересов.

Однако такие консультации не предусмотрены при подготовке проектов актов в части положений, содержащих информацию с ограниченным доступом. Также они не распространяются на правоотношения, связанные с проведением всеукраинского и местных референдумов, внесением местной инициативы, проведением общественных слушаний, общих собраний граждан.

Этот закон не будет действовать и по вопросам общей или частичной мобилизации, введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, применения Вооруженных сил Украины, проведения операций Объединенных сил, антитеррористических операций и тому подобное.

Документ предусматривает, что электронные консультации являются обязательной формой проведения публичных консультаций. До создания технических возможностей для их проведения на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества электронные консультации органы власти будут проводить на своих сайтах.

В законе определено, что субъект властных полномочий в срочном порядке без проведения публичных консультаций разрабатывает проекты актов по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, по другим вопросам, связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью, свободе, безопасности человека и тому подобное.

Порядок проведения публичных консультаций

Субъект властных полномочий проводит публичные консультации в таком порядке. Сначала составляет план проведения публичных консультаций, затем составляет консультационный документ, после чего обнародует его на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества и на собственном официальном сайте.

После этого субъект властных полномочий:

  • информирует заинтересованные стороны о проведении публичных консультаций;
  • проводит мероприятия в рамках публичных консультаций;
  • обнародует предложения, полученные в ходе публичных консультаций, на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества и на собственном официальном сайте;
  • изучает и анализирует предложения;
  • обнародует отчет о результатах проведения публичных консультаций, доработанный проект акта на онлайн-платформе для взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества и на собственном официальном сайте.
Далее

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Опубликовано 28 Окт 2020 в Новости | Нет комментариев

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Які зміни щодо сортування відходів передбачив уряд

Сміттєсортувальні лінії працюють у 28 населених пунктах, однак їх послуги не враховуються у тарифах. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, повідомляє 24 канал.

У переліку операцій поводження з побутовим відходами не було операції сортування. Тепер список доповнили операціями сортування та видалення. Таке рішення прийняли на засіданні уряду 28 жовтня.

При встановленні тарифів враховуватимуть обсяги відходів

Крім того, наразі тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Ця норма призводить до того, що при встановленні тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами споживачі сплачують за захоронення побутових відходів без виключення обсягів перероблених побутових відходів,
– йдеться в документі.

Проєктом передбачає, що при встановленні тарифу враховуватимуть також обсяги вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Далее

В Украине готовятся изменить правила соцзащиты пенсионеров

Опубликовано 28 Окт 2020 в Новости | Нет комментариев

В Украине готовятся изменить правила соцзащиты пенсионеров

В Украине планируют изменить некоторые аспекты социальной защиты пожилых людей. На это собираются потратить 500 млн гривен. Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, в нынешнем законодательстве есть «ряд несоответствий», которые нужно урегулировать.

Соответствующий законопроект утвердил Кабинет министров на заседании 28 октября.

Как уточнил народный депутат Алексей Гончаренко, документ, в частности, предлагает добавить в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной:

  • бесплатное обеспечение рецептурными лекарствами;
  • доставку лекарств домой;
  • освобождение от оплаты коммуналки (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством;
  • освобождение от платы за пользование домашним телефоном (абонплата) тоже согласно нормам законодательства.

«Лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении работоспособности могут обратиться в государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы», — добавил Гончаренко.

За материалами газеты: Сегодня

Далее