Юридическая Компания

Главная

Що робити, якщо необхідно звернутись до суду, а відповідач по справі іноземець. Які справи із іноземними елементами підсудні судам України

Опубликовано 31 Окт 2019 в Главная | Нет комментариев

Що робити, якщо необхідно звернутись до суду, а відповідач по справі іноземець. Які справи із іноземними елементами підсудні судам України

Відразу відмітимо, що на сьогоднішній день досить часто судами України розглядаються справи із так названими іноземними елементами.

Поняття «іноземний елемент» визначено Законом України «Про міжнародне приватне право»  та виявляється в одній або кількох з таких форм:

— хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;

— об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;

— юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.

Джерела правового регулювання участі іноземного елемента у цивільному процесі України поділяються на дві групи: національне законодавство та міжнародні договори, в яких бере участь Україна.

Визначення підсудності справ з іноземним елементом залежить від категорії спору.

Перше процесуальне питання, що постає перед судом України у зв’язку з відкриттям провадження у справі з іноземним елементом, — це з’ясування питання про те, чи поширюється його територіальна компетенція на розгляд даної справи.

Отже, перш за все необхідно з’ясувати, на території якої саме держави повинна бути розглянута конкретна цивільна справа або вчинені певні процесуальні дії, а вже потім має бути визначений конкретний суд, наділений повноваження­ми вирішувати подібні цивільні справи.

Правила про визначення міжнародної підсудності за законодав­ством України застосовуються, якщо міжнародним договором не вста­новлено інші.

Слід зазначити, що правила підсудності, які передбаче­ні в міжнародних договорах, мають пріоритет перед нормами внутріш­нього права.

Зазначимо, що чинним законодавством України визначено перелік справ, які розглядаються виключно судами України.

А саме, відповідно до статті 77 Закону України «Про міжнародне приватне право» підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом:

 1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, що стосуються укладення, зміни, розірвання та виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійних договорів, згідно з якими нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, зокрема об’єктом концесії, а спір не стосується виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт;

2) якщо у справі, яка стосується правовідносин між дітьми та батьками, обидві сторони мають місце проживання в Україні;

Далее

Як зняти із реєстраційного обліку (виписати) колишнього члена сім’ї (чоловіка чи дружину).

Опубликовано 30 Окт 2019 в Главная | Нет комментариев

Як зняти із реєстраційного обліку (виписати) колишнього члена сім’ї (чоловіка чи дружину).

Розглянемо звичайну ситуацію, — пара перебувала у шлюбі, весь час проживали на особистій житловій території одного із подружжя, скажімо, чоловіка. Шлюб розірвано, дружина добровільно переїхала проживати в інше місце, але залишилась зареєстрованою у квартирі чоловіка. Що робити останньому? Як зняти із реєстраційного обліку бувшу дружину, коли вона самостійно цього зробити не бажає.

Відповідає Адвокат Юридичної компанії-Лєгал Єфімова Л.Я.

Закон України від 11 грудня 2003 року «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» є спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини, пов’язані із зняттям з реєстрації місця проживання.

Положення ст. 7 цього Закону підлягають застосуванню до усіх правовідносин, виникнення, зміна чи припинення яких пов’язані з юридичним фактом зняття з реєстрації місця проживання.

Так, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду про:

    позбавлення права власності на житлове приміщення;

    позбавлення права користування житловим приміщенням;

    виселення;

    визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

В ситуації, яка розглядається, підходить варіант втрати права користування житловим приміщенням. Чому саме він, проаналізуємо, виходячи із правових норм, які регулюють дані відносини.

В даному випадку, об’єкт права власності є житловим приміщенням, тому режим мешкання в ньому регулюється нормами Житлового кодексу України.

Відповідно до ст. 9 ЖК України, ніхто не може бути обмежений в праві користування житловим приміщенням інакше як на підставах і в порядку, передбаченому законом, житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони використовуються проти їх призначення або з порушенням прав інших громадян.

Далее

Что делать, если возник огромный долг по онлайн кредиту?

Опубликовано 29 Окт 2019 в Главная, Статьи на юридические темы | Нет комментариев

Что делать, если возник огромный долг по онлайн кредиту?

На сегодняшний день в Украине стали очень популярными онлайн кредиты.

Все очень быстро и удобно. Не нужно собирать пакет документов, не нужно никуда идти, достаточно только банковской карты и смартфона с доступом в интернет. И все — кредит оформлен.

Но не все так просто, как кажется. Реальная процентная ставка в таких онлайн кредитах от около 400 до около 900 процентов годовых.

Например, согласно расчету, который можно сделать на сайте одного из сервисов по предоставлению онлайн кредитов, при получении кредита 5000 гривен на две недели вернуть придется 6102,5 гривен. Расчет проведен на сайте другого сервиса показывает, что при оформлении кредита на сумму 10000 гривен на три месяца вернуть придется уже 28000 гривен.

А если человек вовремя не возвращает деньги, ему еще и начисляются проценты за пользование кредитом, штрафы (неустойка, пеня).

Таким образом, сумма долга начинает увеличиваться как снежный ком. К тому же начинаются звонки и преследования коллекторов.

Стоит отметить, что основным условием разрешения кредитных проблем, является желание заемщика избавиться от них и наличие некоторой суммы денежных средств.

Что же делать в ситуации, если сума задолженности стала огромной?

Рассмотрим самые действенные варианты.

  1. Первый вариант, это подать на кредитора в суд самостоятельно и оспорить сумму долга и начисленных процентов, штрафов и пени и сам договор.

В данном случае речь не идет о маленьких суммах задолженности.

Далее

Як діяти, якщо колекторські компанії чи Банк переєстрували право власності на нерухоме майно. Аналіз судової практики.

Опубликовано 15 Окт 2019 в Главная | Нет комментариев

Як діяти, якщо колекторські компанії чи Банк переєстрували  право власності на нерухоме майно.   Аналіз судової практики.

Починаючи з 2005 року багато громадян України уклалали з банками договори споживчого кредиту в іноземній валюті з метою придбання житла, передаючи в іпотеку на підставі іпотечного договору належну їм на праві власності квартиру або будинок.

У зв’язку з девальвацією гривні, зменшилася кількість громадян, які спроможні були виконувати свої зобов’язання за кредитами. Тому банки, на підставі договору факторингу та договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, передали колекторським компаніям право вимоги за кредитним та іпотечним договорами, тобто колекторські компанії набули прав кредитора у зобов’язаннях, що виникли з вищезазначених договорів. 

У червні 2014 року, Верховною Радою України  ухвалено Закон України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” № 1304-VII від 03 червня 2014 року, який діє до моменту  вступу в законну силу Кодексу про банкротству фізичних осіб.

Згідно цього Закону, не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави,  якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що: таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно; загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

В 2016 році Верховний Суд України дав кредиторам «зелене світло» на позасудову перереєстрацію права власності на заставне, і зокрема, іпотечне майно, якщо договором передбачено звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання боржником зобов’язання за кредитним договором. Отже колекторські компанії, із новою силою почали застосовувати спосіб впливу на боржників без судових процесів, здійснюючи реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки за колекторськими  компаніями.

Далее

Уважаемые юристы!

Опубликовано 8 Окт 2019 в Главная | Нет комментариев

Уважаемые юристы!

Коллектив Юридической компании-Легал всех юристов Украины поздравляет с профессиональным праздником!

Пусть Ваша карьера идет только вверх, дела приносят успех, обратившиеся за помощью — довольны результатом! Ориентации Вам в законодательстве, высоких гонораров, легких будней, без авралов!

Пусть в Вашем доме всегда будет тепло и мирно, сияет солнце, пусть победа будет всегда с Вами!

С уважением, ЮК-Легал!

Далее

Решение кредитных споров: анализ актуальной судебной практики.

Опубликовано 2 Окт 2019 в Главная | Нет комментариев

Решение кредитных споров: анализ актуальной судебной практики.

В последнее время достаточно распространены правоотношения между банками или другими финансовыми учреждениями и гражданами (должниками) в сфере кредитования. Особенно часто встречаются потребительские кредиты, кредиты на развитие бизнеса, кредиты на бытовую технику, автомобили, ипотечные кредиты и т.д.

Совсем недавно множество граждан брали кредиты для всевозможных потребностей, при этом, не задумываясь и не осознавая в полной мере последствий. Не все заемщики юридически грамотные, этим и пользуются банки, предлагая подписывать не выгодные для заемщиков договора.

На сегодняшний день множество должников остались один на один со своими проблемами, не имея возможности выполнить в полной мере свои обязательства перед банками. Когда сумма задолженности гражданина перед банком увеличивается в десятки раз, банки обращаются к должникам с исковыми заявлениями в суд, либо продают задолженности другим финансовым учреждениям (коллекторам). Коллекторы в свою очередь не всегда действуют на основании закона, и не редко нарушая закон угрожают должникам, незаконно переоформляют предметы ипотеки, или требуют вернуть суммы которые значительно превышают тело кредита.

Адвокаты «Юридической компании – Легал» предоставляют помощь должникам при неправомерных действиях банков и других финансовых учреждений, антиколлекторские услуги, помощь при возникновении ситуаций связанных с кредитной задолженностью, помощь в разрешении вопросов с банками внесудебном порядке, в признании кредитных договоров недействительными и т.д.

В сегодняшней статье мы Вам расскажем об актуальной судебной практике в разрешении кредитных и ипотечных споров, а также споров с ПРИВАТБАНКОМ.

В случае предъявления к заемщику требования о досрочном возврате кредитных средств на основании ч. 2 ст. 1050 ГК Украины меняется срок основного обязательства, а после окончания срока кредитования право кредитодателя начислять предусмотренные договором проценты по кредиту прекращается ( постановление от 13 июня 2019 года по делу № 761/24390 / 15-ц)

Истец обратился в суд с исковым заявление об признании исполнительной надписи нотариуса неподлежащей исполнению, в соответствии с которой банком был переоформлен предмет ипотеки.

На момент обращения банка к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи задолженность или иная ответственность должника перед взыскателем должна быть бесспорной. Со дня возникновения права требования должен пройти срок меньший трех лет.

Суд при разрешении спора о признании исполнительной надписи нотариуса не подлежащей исполнению, не должен ограничиваться только проверкой соблюдения нотариусом формальных процедур и факта представления взыскателем документов в подтверждение бесспорной задолженности должника.

При рассмотрении вышеуказанного дела судами предыдущих инстанций установлено, что на момент обращения ПАО «КБ« Надра» к частному нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи нотариуса Соломенский районный суд г.. Киева рассматривалось дело № 760/3250/14-ц по иску ПАО КБ« Надра» к ЛИЦО_1, ЛИЦО_2 о взыскании задолженности по кредитному договору от 10 июля 2008 года. Итак, во время совершения исполнительной надписи существовал спор, который рассматривался в судебном порядке, по размеру задолженности по вышеуказанному кредитному договору, что опровергает вывод о бесспорности задолженности должника.

При совершении исполнительной надписи нотариусом оставлено без внимания, что в случае предъявления к заемщику требования о досрочном возврате кредитных средств на основании части второй статьи 1050 ГК Украины меняется срок основного обязательства, а после окончания срока кредитования право кредитодателя начислять предусмотренные договором проценты за кредиту прекращается.

Решая спор, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, правильно установил характер спорных правоотношений и применил нормы права, подлежали применению к этим правоотношениям, обоснованно исходил из того, что на момент совершения частным нотариусом исполнительной надписи об обращении взыскания на предмет ипотеки задолженность заемщика перед банком не была бесспорна, в связи с чем суд удовлетворил иск истца и признал исполнительную надпись нотариуса не подлежащей исполнению.

Далее