Юридическая Компания

Главная

Врегулювання простроченої заборгованості по кредиту. Що заборонено колекторам. Як протидіяти колекторським компаніям

Опубликовано 28 Июл 2021 в Главная | Нет комментариев

Врегулювання простроченої заборгованості по кредиту. Що заборонено колекторам. Як протидіяти колекторським компаніям

14.07.2021 відбулось введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» від 19.03.2021 р. (далі Закон).

Відбулось те, чого так довго чекали Позичальники, які за певних обставин, опинились у складній ситуації та не змогли вчасно сплатити зобов’язання по кредиту.

Так Законом  встановлено вимоги щодо взаємодії кредиторів та колекторів із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Що варто знати Позичальникам приведемо далі.

Варто знати, що до укладення договору про споживчий кредит кредитодавець надає споживачу інформацію про право кредитодавця та/або нового кредитора залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію.

Попередження про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію обов’язково має включати інформацію:

    про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);

    про право споживача на звернення до НБУ щодо недотримання зазначених вимог кредитодавцем та/або новим кредитором, та/або колекторською компанією;

    про право споживача на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості;

    інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучив колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомити про це споживача.

Під час першої взаємодії із споживачем у рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані повідомити:

    повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор або колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;

    відомості про особу, яка здійснює взаємодію із споживачем, або зазначення про використання для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора чи колекторської компанії;

    правову підставу взаємодії;

    розмір простроченої заборгованості, неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії із споживачем за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу та обов’язково попередити про це споживача, а також зберігати всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із споживачем, протягом трьох років після такої взаємодії.

Крім того, колекторам забороняється:

    з власної ініціативи взаємодіяти зі споживачами  та іншими особами, визначеними законом, у період з 20.00 до 09.00, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;

    здійснювати дії по відношенню до споживача, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії;

    вводити споживача в оману; приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення; взаємодіяти зі споживачем більше двох разів на добу;

    використовувати функцію (сервіс) автоматичного дозвону протягом більше 30 хвилин на добу; 

    використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи “виконавчий документ”, “рішення про стягнення”, “повідомлення про виселення” тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

    повідомляти третім особам (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача та взаємодіяти з ними та вчиняти інші протиправні дії.

вводити в оману щодо передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування.

будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;

вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;

вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом;

за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;

Далее

Вас незаконно звільнили? Актуальні поради у 2021 році

Опубликовано 27 Июл 2021 в Главная | Нет комментариев

Вас незаконно звільнили? Актуальні поради у 2021 році

Чимало людей зіштовхуються з такою актуальною проблемою як незаконне звільнення.

Відтак, постає цілком логічне питання: яке звільнення вважається незаконним?

Відповідь на це питання ми сьогодні з Вами розглянемо. Окрім того, визначимо порядок звернення до суду у разі незаконного звільнення та з’ясуємо, чи є шанси поновитися на роботі і отримати компенсацію за вимушений «прогул».

Для початку, необхідно визначитись із терміном незаконне звільнення. Отож, будь-яке звільнення працівника без його згоди на інших підставах або з порушенням встановленого порядку і буде незаконним.

Нижче наведені найпоширеніші порушення трудового законодавства з боку роботодавців  при звільненні:

  • звільнення з підстави, що не мала місце в дійсності;
  • зазначення ​​іншої підстави звільнення, аніж тої, яка мала місце в дійсності;
  • звільнення без належного документального оформлення дисциплінарних проступків і грубого порушення трудових обов’язків (прогулу, появи в нетверезому стані, порушення правил безпеки, розкрадання тощо);
  • невиплата звільненому працівникові заборгованості по заробітній платі;
  • звільнення з формулюванням скорочення чисельності або штату без проведення реальної процедури скорочення;
  • порушення порядку попередження працівників про майбутню ліквідацію або припинення діяльності роботодавця, скорочення чисельності і штату;
  • звільнення за невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації без проведення належної атестації працівника;
  • звільнення за невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я без належного медичного огляду.

Непоодинокі випадки, коли роботодавці самостійно ініціюють звільнення, але пропонуть працівникові написати заяву про звільнення за власним бажанням. З таким варіантом цілком логічно можна погодитись лише у випадку, коли дійсна причина звільнення (її формулювання) здатна «зіпсувати» вам трудову книжку (наприклад, якщо місце дисциплінарний проступок або звільнення провадиться по іншим неприємним мотивам). Але, якщо причина звільнення має усі ознаки незаконної, або взагалі вам невідома – на такий варіант погоджуватись не варто. Адже з таким формулюванням підстав розірвання трудового договору (за угодою сторін, за власним бажанням) ви істотно зменшуєте ймовірність судового захисту ваших прав. І, хоча, при розгляді таких справ суди повинні ретельно перевіряти мотиви, що слугували приводом для подачі заяви про звільнення, і, встановивши, що роботодавець змусив працівника подати заяву про звільнення з роботи, суд повинен визнати звільнення незаконним, довести такий примус буде вкрай важко.

Найпоширеніші порушення трудового законодавства при розірвання трудового договору з найманими працівниками пов’язані з юридичною необізнаністю посадових осіб та недостатнім знанням працівниками власних прав.

Крок перший: де оскаржити незаконне звільнення?

На сьогоднішній день майже єдиний варіант — звернення до суду.

Також можна звернутися зі скаргою до державного інспектора з праці. Ці посадові особи мають право проводити позапланові перевірки щодо дотримання законодавства про працю, видавати роботодавцю обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень, притягувати порушників до відповідальності. Але для відновлення на роботі, а тим більше для стягнення заробітної плати та (або) компенсації моральної шкоди, в разі, якщо роботодавець не визнає свої дії незаконними, вам буде рекомендовано звернутися до суду.

Далее

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП

Опубликовано 22 Июл 2021 в Главная | Нет комментариев

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП

На жаль, ДТП трапляються регулярно. Тож, що потрібно знати особі, які потрапила до ДТП не з своєї вини.

Якщо вина іншого учасника ДТП є підтвердженою, то Ви маєте статус потерпілого, а відтак маєте право на відшкодування  різниці між фактичним розміром шкоди та страховою виплатою.

Що законодавець розуміє між фактичною шкодою, та якими нормативними документами такі виплати регулюються, розглянемо далі.

Відповідно до частин першої, другої статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: 1) витрати, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

Відшкодування збитків є однією із форм або заходів цивільно-правової відповідальності, яка вважається загальною або універсальною саме в силу правил статті 22 ЦК України, оскільки частиною першою визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Тобто порушення цивільного права, яке потягнуло за особою завдання особі майнових збитків, саме по собі є основною підставою для їх відшкодування.

Таким чином, під збитками необхідно розуміти фактичні втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, витрати, вже зроблені потерпілим або які мають бути ним зроблені, та упущену вигоду. При цьому такі витрати мають бути безпосередньо, а не опосередковано, пов’язані з відновленням свого порушеного права, тобто з наведеного виплаває, що без здійснення таких витрат неможливим було б відновлення свого порушеного права.

ВС наголошує, що стягнення збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності, для застосування якої потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв`язку між протиправною поведінкою боржника та збитками і вини.

За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає.

Далее

Шлюбний договір. Визнання шлюбного договору недійсним

Опубликовано 15 Июл 2021 в Главная | Нет комментариев

Шлюбний договір. Визнання шлюбного договору недійсним

Відповідно до частини першої статті 64 СК України дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом, як щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю, так і щодо майна, яке є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Договір, зокрема, шлюбний договір, насамперед, є категорією цивільного права, то відповідно до статті 8 СК України у випадках договірного регулювання сімейних відносин повинні застосовуватися загальні норми статей 3, 6 ЦК України щодо свободи договору, а також глав 52, 53 ЦК України щодо поняття та умов договору, його укладення, зміни і розірвання.

Згідно з частиною третьою статті 6 ЦК України сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Принцип свободи договору відповідно до статей 6, 627 ЦК України є визначальним та полягає у наданні особі права на власний розсуд реалізувати, по-перше, можливість укласти договір (або утриматися від укладення договору); по-друге, можливість визначити зміст договору на власний розсуд, враховуючи зустрічну волю іншого учасника договору та обмеження щодо окремих положень договору, встановлені законом.

Отже, сторони не можуть на власний розсуд врегулювати у договорі свої відносини лише у випадках, якщо існує пряма заборона, встановлена актом цивільного законодавства; заборона випливає зі змісту акта законодавства; така домовленість суперечить суті відносин між сторонами.

Згідно зі статтею 103 СК України шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України.

Аналізуючи положення статтей 9, 103 СК України, статтей 203, 215 ЦК України, можна дійти висновку, що підставою недійсності шлюбного договору є недодержання в момент вчинення стороною (сторонами) таких вимог: 1) зміст шлюбного договору не може суперечити законодавству України, а також моральним засадам суспільства; 2) волевиявлення кожного із подружжя при укладенні шлюбного договору має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 3) шлюбний договір має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Правовий режим майна подружжя, як комплекс правових заходів певного порядку регулювання майнових відносин подружжя, визначається  законодавцем (норми СК України і ЦК України) чи самими учасниками майнових відносин (подружжя).

Відповідно до статті 97 СК України  у шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім`ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв`язку з реєстрацією шлюбу. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, положень статті 60 цього Кодексу і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них.

Далее

Ухилення від сплати аліментів. Відповідальність та засоби впливу на Боржника

Опубликовано 14 Июл 2021 в Главная | Нет комментариев

Ухилення від сплати аліментів. Відповідальність та засоби впливу на Боржника

Так, трапляється, що особа, з якою проживає дитина, звертається до суду із вимогою про сплату аліментів. Проходить всі судові інстанції та в результаті отримує виконавчий лист про стягнення певної суми на утримання дитини.

Хочеться вірити, шо на цьому моменті все закінчеться, та кошти щомісяця будуть надходити на вказані реквізити. Але, Боржник, розпочинає ухилятись від сплати аліментів різними способами: не має постійного заробітку, не має офіційного місця роботи і т.д. Що робити в такому випадку та що потрібно знати з метою захисту своїх прав та прав дитини, читаємо далі.

Відповідно ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження»: Порядок стягнення аліментів визначається законом.

Виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Визначення суми заборгованості із сплати аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу), визначається виконавцем у порядку, встановленому Сімейним кодексом України.

Виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця. Виконавець зобов’язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувачу і боржнику у разі:

1) надходження виконавчого документа на виконання від стягувача;

2) подання заяви стягувачем або боржником;

3) надіслання постанови на підприємство, в установу, організацію, до фізичної особи — підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи;

4) надіслання виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;

5) закінчення виконавчого провадження.

У разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, за рішенням суду до виїзду боржника за кордон стягнення аліментів здійснюється за весь період до досягнення дитиною повноліття.

У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи — підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа — підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів підприємство, установа, організація, фізична особа — підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів. Якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість утворилася з їхньої вини.

Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Далее

З 1 липня розпочинаються перевірки з питань виявлення незадекларованих працівників. Що варто знати

Опубликовано 30 Июн 2021 в Главная | Нет комментариев

З 1 липня розпочинаються перевірки з питань виявлення незадекларованих працівників. Що варто знати

З 1 липня розпочинаються перевірки Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з питань виявлення незадекларованих працівників!

Відповідно до чинного законодавства інспектор праці може прийти до будь-якого роботодавця в будь-який день та час з метою перевірити оформлення трудових відносин.

«Для виявлення незадекларованих працівників, інспектор може безперешкодно проходити до виробничих, службових та адміністративних приміщень роботодавців, знайомитися з документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, спілкуватися з працівниками та представниками роботодавця, ставити їм питання та отримувати пояснення.

При виявленні незадекларованих працівників невідкладно будуть вживатися заходи щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері законодавства про працю та податкового законодавства», — пояснили у Держпраці.

Крім того затверджено План перевірок на 2021 рік, згідно якого інспектори проведуть перевірку 21 150 підприємств.

Якщо суб’єкт господарювання внесений в план здійснення заходів державного нагляду різних контролюючих органів, це є підставою для проведення комплексного планового заходу державного нагляду.

Підприємство має право відмовитися від проведення комплексної перевірки. Однак це можна зробити тільки до затвердження плану, звернувшись з відповідною письмовою заявою в ГРС. Якщо підприємство виключають з комплексного плану перевірок на наступний рік, це не означає, що планової перевірки взагалі не буде. Інспектори прийдуть з перевірками в різний час — то, яке було передбачено в річних планах контролюючих органів до того, як система автоматично підібрала час комплексної перевірки.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, визначені в Постанові КМУ від 20 травня 2020 р. № 383, де можна знайти вичерпний перелік недоліків, через які виписується штраф.

Перевірки Держпраці триватимуть до кінця цього року включно.

Так, з 1 січня для підприємців почали діяти нові штрафи відповідно до ст. 265 КЗпП.

Таким чином, за допуск до роботи людини без оформлення трудового договору і виплату зарплати «в конверті» без сплати податків — за перше порушення:

— до ФОП 1 групи будуть застосовувати письмове попередження;

— до ФОП на ОС і 4-й групі ЄП — 10 прожиткових мінімумів, 60 тис. грн.

За повторне порушення протягом двох років штраф буде вже 30 мінімумів, а це 180 тис. грн.

Порушення термінів виплати зарплати — 18 тис. грн.

Недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці — 12 тис. грн.

Якщо ж інспекторам будуть заважати проводити їх роботу, за це теж накладається штраф:

— якщо вони прийшли перевірити, як дотримується законодавство про працю, то за недопуск буде штраф — 18 тис. грн

— а ось якщо інспектори прийшли шукати неоформлених працівників і перевіряти, чи не платите ви зарплату «в конвертах», а їх не пустили штраф — 96 тис. грн.

Так само з’явилася досконала нова можливість — сплатити штраф зі знижкою. Такого не було раніше, але тепер, якщо вас оштрафували і ви оплатили 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дати вручення постанови про його накладення, постанова буде вважатися виконаним. Якщо не сплатите в 10-денний термін, доведеться сплатити всю суму штрафу.

Також нагадуємо, що за результатами інспекційного відвідування складається акт інспекційного відвідування, а в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю — припис щодо їх усунення.

Припис — це обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування.

До суб’єкта господарювання, який не виконав приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи, застосовують штрафні санкції. Перевірка того, чи виконує підприємство приписи, — одна з підстав, щоб провести позапланову перевірку.

Якщо суб’єкт господарювання виконав розпорядчий документ у повному обсязі та в установлений строк, фінансові й адміністративні санкції, заходи реагування до нього, його посадових осіб не застосовують.
Припис інспектора праці може бути оскаржений у десятиденний строк з дати його отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці. Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги інспектора праці. Скарга на припис інспектора Держпраці розглядається у 30-денний строк після дня її надходження, якщо інше не встановлено законом. На час розгляд скарги рішенням керівника або заступника органу контролю проведення інспекційного відвідування зупиняється. За результатами розгляду скарг приписи або вимоги інспектора праці можуть бути скасовані повністю або в окремій частині. Також припис можливо оскаржити до адміністративного суду.

У звязку із чим нагадуємо, що Юридична компанія-Лєгал надає послугу щодо перевірки ведення кадрового обліку на підприємстві та приведення документації в належний стан. Ми підготуємо для Вас всі необхідні накази, журнали реєстрації, особові картки, тощо.

Вартість робіт обговорюється індивідуально, в залежності від кількості найманих працівників.

Також у разі необхідності, Ви можете скористатись послугою оскарження припису.

За консультацією звертайтесь до офісу компанії: м.Одеса, Адміральський проспект, 25, оф. 9 або за контактними телефонами: 068-124-25-85; 097-754-79-48

Далее