Юридическая Компания

Главная

Все, що варто знати про трудові спори.

Опубликовано 13 Янв 2021 в Главная | Нет комментариев

Все, що варто знати про трудові спори.

Непорозуміння між керівництвом і підлеглими виникає з різних причин, але найчастіше вони пов’язані з порушеннями трудового законодавства.

У переважній більшості випадків, ініціаторами судового розгляду трудового спору виступають працівники, які незадоволені діями або бездіяльністю керівників.

Основний орган, що займається врегулюванням конфліктів — це комісія з трудових спорів. Якщо вона не зможе вирішити проблему, то у будь-якої із сторін конфлікту є право звернутися до суду.

У силу ст. 55 і 124 Конституції України, працівники мають право безпосередньо звертатися до суду з позовними заявами про захист суб’єктивного трудового права незалежно від того, чи створено комісію по трудовим спорах на підприємстві чи  ні.

Для тих, хто все ж бажає звернутись за вирішенням свого питанні до комісії по трудовим спорам, варто знати, що не можуть розглядатися в комісіях по трудових спорах трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, про зміну дати і формулювання причини (підстави) звільнення. Безпосередньо в судах розглядаються спори про оплату часу вимушеного прогулу, хоча б працівник і не вимагав поновлення на роботі.

Тому в силу п. 2 ч.1 ст. 232 КЗпП працівник має право звернутися безпосередньо до суду із заявою про виплату різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, якщо він був незаконно переведений на іншу роботу, якщо власник незаконно змінив істотні умови праці та якщо працівник відповідно до таких вимог власника виконував іншу нижчеоплачувану роботу, звернувся з додержанням установленого строку до суду з позовом про поновлення на роботі та вимагає виплати різниці у заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, при незаконному переведенні на іншу роботу чи зміні істотних умов праці.

Спори, перелічені в ст. 232 КЗпП, не можуть розглядатися в комісіях по трудових спорах. Якщо заява по спору, який відноситься до такої категорії, подана в комісію по трудових спорах, вона не повинна бути прийнята. Якщо вона прийнята, то не повинна розглядатися. Якщо ж вона розглядається, то комісія по трудових спорах не вправі вирішити такий трудовий спір, тому що її рішення не буде мати чинності.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються;

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій ст. 221 і ст. 222 КЗпП;

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій ст. 221 і ст. 222 КЗпП;

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав;

6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину з інвалідністю, а одиноких матерів (батьків) – при наявності дитини віком до чотирнадцяти років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган  відповідно до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір.

Далі, розповімо про важливі моменти, на які варто звернути увагу.

Із вступом у силу нових процесуальних кодексів,  трудові спори були віднесені до таких, що розглядаються у спрощеному провадженні, а також  введено таке поняття як «малозначний спір».

Далее

Получить лицензию на частный детский сад просто!

Опубликовано 12 Янв 2021 в Главная | Нет комментариев

Получить лицензию на частный детский сад просто!

Начиная с 2018 года,  Министерство образования и науки, продолжает усовершенствовать процедуру лицензирования образовательной деятельности.

Если Вы давно рассматриваете такую бизнес-идею, как открытие частного детского сада, Вам к специалистам Юридической компании-Легал!

Мы проанализируем конкретно Вашу ситуацию, предложим оптимальные варианты для быстрейшей реализации бизнес плана.

Подготовим Вам полный комплект документов, учитывая все последние законодательные изменения, окажем комплексное юридическое и бухгалтерское обслуживание, что на первом этапе позволит собственнику начинающего бизнеса сосредоточиться только на развитии своего дела.

Ранее, мы рассказывали Вам о всех деталях и нюансах, открытия частного детского сада. Согласитесь, достаточно сложно пройти этот процесс самостоятельно.

С нашей помощью открыли свои двери многие детские учреждения.

Не откладывайте свою мечту в дальний ящик, именно сейчас время ее реализовать! Ведь даже во время временных ограничений страдает множество направлений бизнеса, но, заметьте, детские сады работают, что не может не радовать!

Ждем Вас по адресу: Адмиральский проспект, 25

068-124-25-85

097-754-79-48

Далее

Як змінити своє прізвище або власне ім’я.

Опубликовано 11 Янв 2021 в Главная | Нет комментариев

Як змінити своє прізвище або власне ім’я.
01.01.2021 набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові»
Зазначеним законом внесені зміни до ст. 149 СК та ст. 295 ЦК, відповідно до яких фізичні особи з 14 років мають право змінювати своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків, а з 16 – на власний розсуд.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

З метою зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) подається заява.

Громадяни України, які проживають на її території подають заяви до відділів реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання; громадяни України, які постійно проживають за кордоном, до дипломатичного представництва або консульської установи України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

Зазначена заява подається у письмовій формі разом з паспортом громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, — з пред’явленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Згода батьків (одного з батьків) або піклувальника на зміну імені зазначеної особи оформлюється також у вигляді заяви та подається ними особисто, а у разі, коли заява через поважну причину не може бути подана особисто одним з батьків, вона, нотаріально засвідчена або прирівняна до нотаріально засвідченої, від його імені може бути подана другим з батьків.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження.

Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України, пред’являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.

Також прізвище, власне ім’я та по батькові фізичної особи можуть бути змінені у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування відповідно до закону, а також у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або визнання його недійсним.

Однак однієї заяви про зміну імені недостатньо, одночасно до неї додаються наступні документи:

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;

фотокартка заявника.

Відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про зміну імені, перевіряють відомості, зазначені у заяві та в документах, що додаються до неї.

 

Під час подання заяви про зміну імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів у разі зміни імені.

Строк розгляду заяви про зміну імені відділом реєстрації актів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на три місяці, з письмового дозволу керівника відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, мм. Києві та Севастополі.

Заява про зміну імені дипломатичним представництвом або консульською установою України розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Відділ реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені, а дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає через Міністерство закордонних справ до Міністерства внутрішніх справ для подальшого пересилання до органу внутрішніх справ за останнім місцем проживання заявника в Україні.

 

Орган внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни разом з усіма матеріалами до відділу реєстрації актів цивільного стану чи через Міністерство закордонних справ до відповідного дипломатичного представництва або консульської установи України.

Відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає заявникові.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені здійснюється з наступних підстав:

перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.

Протягом трьох місяців заявник, якому надано дозвіл на зміну імені може звернутися для реєстрації зміни імені до відділу реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України для реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Реєстрація зміни імені громадян України, які проживають на території України, проводиться відділом реєстрації актів цивільного стану після сплати заявником державного мита, громадян, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після сплати заявником консульського збору.

Під час реєстрації зміни імені відділ реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України видає заявникові свідоцтво про зміну імені.

Повторна зміна імені фізичної особи здійснюється відповідно до вищезазначеного Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи.

Далее

С наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Опубликовано 29 Дек 2020 в Главная | Нет комментариев

С наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья, подходит к концу 2020 год! Крайне сложный и тяжелый год, очень хочется пожелать Вам отпустить с уходящим годом все плохое, что накопилось за этот период.

Пусть новый год будет новым этапом на жизненном пути, наполненным только положительными эмоциями и достижениями!

Пусть всегда присутствует в Ваших сердцах любовь и доброта, пусть в доме будет мир и благополучие, пусть в бизнесе подписываются удачные контракты, судебные дела завершаются мировыми соглашениями!

Пусть одинокие сердца встретят свою половинку, создаются новые крепкие семьи, родятся долгожданные детки!

Пусть исполняются заветные желания!

С наступающими новогодними праздниками!

До встречи в Новом году!

Далее

Дорогие друзья!

Опубликовано 24 Дек 2020 в Главная | Нет комментариев

Дорогие друзья!

В преддверии новогодних праздников и с целью планирования Вашего визита к нам, размещаем режим работы  компании:

24.12.2020 работаем до 16-00;

25.12-27.12.2020 — выходные дни;

28.12.-29.12.2020 — обычный рабочий график;

30.12.2020 — работаем до 14-00;

31.12.2020 — 03.01.2021 — выходные дни;

С 04.01.2021 работаем в обычном режиме.

Всегда рады видеть Вас в офисе компании!

Далее

С Днем адвокатуры!

Опубликовано 18 Дек 2020 в Главная | Нет комментариев

С Днем адвокатуры!

День адвокатуры — появился после того, как 2 декабря 2002 года президент Украины Леонид Кучма подписал указ N 1121/2002, который предписывал ежегодно, 19 декабря отмечать День адвокатуры.

Указ интересен также тем, что большую его часть занимает выражение признательности всем работникам адвокатуры, как людям стоящим на страже прав личности:

«Учитывая важную роль адвокатуры в развитии правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан, большое общественное значение этого правозащитного учреждения на Украине, постановляю установить на Украине профессиональный праздник — День адвокатуры, который отмечать ежегодно 19 декабря».

Дата проведения этого праздника была выбрана не случайно: именно в этот день, в 1992 году, Верховная рада Украины ввела в действие Закон Украины «Об адвокатуре».

В связи с этим, коллектив Юридической компании — Легал поздравляет всех адвокатов с профессиональным праздником!

Мы желаем Вам, прежде всего здоровья, мира и добра в Ваших домах, а также удовольствия и морального, и материального от выполняемой работы, выигрышных дел, стабильных правовых позиций, признания и заслуженного уважения!

С уважением ЮК-Легал!

Далее